Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Cazări Gastronomie Servicii Timp liber, Distracţie Evenimente Info Chişinău Multimedia/Livecam Harta oraşului
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
United Nations Development Programme
Chişinău str. 31 august 1989, nr. 131
  
  
  www.undp.md/

Prezentare generala

Viziunea PNUD Moldova

Noi dorim să fim partenerul Moldovei în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale ţării prin acordarea unei expertize de talie mondială şi  serviciilor de implementare a proiectelor

Mandatul PNUD în Moldova este determinat de un acord semnat între Guvernul de la Chişinău şi PNUD la 2 octombrie 1992. Prin acest acord, autorităţile de la Chişinău solicită PNUD asistenţă „pentru consolidarea eforturilor naţionale în scopul soluţionării celor mai stringente probleme legate de dezvoltarea economică a ţării, promovarea progreselor sociale şi asigurarea standardelor de viaţă”.

Statutul PNUD în Republica Moldova este reglementat de Cadrul de Cooperare pe Ţară (CCT) şi Documentul Programului de Ţară (2007-2011) care este în concordanţă cu priorităţile şi planul de acţiuni ale Guvernului de la Chişinău.

Prin susţinerea sa acordată în contextul Cadrului de Cooperare pe Ţară, PNUD creează resurse în societatea moldoveană menite să asigure capacităţi naţionale şi locale de guvernare şi de organizare în cadrul societăţii civile şi sectorului privat. PNUD contribuie la atragerea asistenţei internaţionale care să ajute societatea moldoveană în acest sens.

 Toate proiectele şi programele PNUD aparţin ţării şi solicită angajamentul resurselor umane şi financiare naţionale. Una din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea autorităţilor guvernamentale şi factorilor de decizie într-un dialog continuu menit să atingă dezvoltarea durabilă a ţării. Dialogul garantează analiza amplă a problemelor, găsirea soluţiilor pentru acestea şi identificarea domeniilor în care PNUD trebuie să se implice prin asistenţă.

Sursa:  http://www.undp.md/rom/about_r/country_mandate_r.shtml