Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
TI map Balti Cahul Chisinau Glodeni Orhei Stefan Voda Vadul lui Voda Regiunea Nord Regiunea Chişinău Regiunea Centru Regiunea Sud

Regiunea Nord

Regiunea Nord

Zona de nord este înzestratată cu atracţii naturale unice printre care rezervaţia ştiinţifică “Pădurea Domnească”, rezervaţia peisagistică “Suta de movile”, zonă ocrotită “Ţara bâtlanilor”, toltrele cu peşteri “Stânca Mare”, monumentul natural “Peştera Emil Racoviţă”. Puteţi vizita Muzeul Ţinutului Natal (1982), Muzeul de Artă Populară (1993), situl arheologic cu vestigii de cultură Edineţ (sec.XIX-VIII î.e.n.), biserica “Sf. Împ.Constantin şi Elena” (1924-1934), biserica “Sf.Paraschiva” (1924), biserica “Sfântul Nicolai” (înc. sec.XX), Biserica Armenească (sec.XIX), Muzeul de Istorie şi Etnografie, Teatrul “V.Alecsandri”, Universitatea pedagogică “Al. Russo”.

 

Regiunea Chişinău

Regiunea Chişinău

Orașul din piatră albă este sintagma cu care este supranumit Chișinăul. Respectivul supranume vine din faptul ca foarte multe clădiri din Chișinău sunt deschise la culoare, fiind construite din piatra albă de calcar. Chișinău are în componența sa 35 localități: 1 municipiu (cu 5 sectoare), 6 orașe (care includ 2 sate), 12 comune care includ 14 sate. Teritoriul municipiului și al periferiilor lui este împărțit în două zone: de vest și de sud, care țin de zona Colinei Codrilor, reprezentate de cumpene înguste ale apelor și de pante de teren alunecător și, de asemenea, de sectoarele de est și de nord ce se mărginesc cu Câmpia Nistrului.

 

Regiunea Centru

Regiunea Centru

Zona turistică Centru este bogată în atracţii naturale, antropice, dotări turistice. Aici veţi găsi rezervaţia ştiinţifică “Codrii”, sector reprezentativ cu floră de luncă, “Peştera Surprizelor”. Ca atracţii antropice  veţi descoperi Castelul de Vânătoare şi Palatul lui Manuc Bei (sf.sec.XIX), Muzeul de Istorie (1979), conacul “Zamfir-Ralli Arbore”, mănăstirea “Ad. Maicii Domnului”(1429), mănăstirea Hâncu sau “Sf. Paraschiva” (1678), Locul bătăliei „Iaşi Chişinău”, Complexul “Orheiul Vechi”, ruinele cetăţii medievale a pârcălabului de Orhei, mănăstirea  “Adormirea Maicii Domnului”, complexul Muzeal “Orheiul Vechi” (1968), Muzeul curţii ţărăneşti (sec.XIX).

 

Regiunea Sud

Regiunea Sud

Regiunea Sudică cuprinde Câmpia Bugeacului şi oraşele principale Cahul şi Comrat. Zona cuprinde atracţii turistice deosebite, printre care puteţi să descoperiţi rezervaţia ştiinţifică “Prutul de Jos”, monument natural geopaleontologic, apa minerală (termală) în zona balneoclimaterică “Nufărul Alb”, fragment din Valul lui Traian de Jos (sec. III-IV, înălţat de romani, avea 4 elemente de fortificare), cetatea medievală moldovenească (1408), biserica “Schimbarea la faţă” (1815), biserica “Adormirea Maicii Domnului” (1819), Muzeul de Istorie şi Studiere a Ţinutului (1914).