Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Religiile

Religiile

În Republica Moldova convieţuiesc, în fond, reprezentanţi a două religii mondiale: adepţii creştinismului şi iudaismului. Primii sunt reprezentanţi de circa 1800 comunităţi, cei de ai doilea de 7 comunităţi. Ponderea, în această ordine de idei o deţine Biserica Ortodoxă  din Moldova, care cuprinde circa 95% de creştini ortodocşi din populaţia republicii. Acestea au la dispoziţie 1034 de biserici, 36 mănăstiri şi 7 schituri cu aproximativ 5000 de deservenţi (preoţi, dascăli, epitropi, etc.). Pentru a vedea detalii despre bisericile şi mănăstirile din Moldova accesaţi aici.

În Republica Moldova libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă este garantată de constituţie (art.31). Fiecare cetăţean are dreptul de a profesa liber credinţa religioasă în orice formă, individual sau asociat, de a răspândi această credinţă, de a exercita în particular sau public cultul, dacă exercitul lui nu contravine Constituţiei şi legislaţiei în vigoare.