Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Republica Moldova cuprinde teritoriile răsăritene ale vechiului Principat (voevodat) al Moldovei, dar şi mici părţi din Podolia şi Edisan. Teritoriul dintre râurile Prut şi Nistru a devenit o unitate administrativă de sine stătătoare, căpătând totodată numele de Basarabia, prin anexarea sa de către Imperiul Rus. A devenit pentru prima oară un stat independent în 1918 cu scurtă vreme înaintea unirii cu România. 

Cultura Republicii Moldova prezintă o paletă largă de activităţi culturale: literatura, teatrul, muzica, artele plastice, arhitectura, cinematografia, radiodifuziunea şi televiziunea, arta fotografică, designul, circul, arta populară, arhivele şi bibliotecile, editarea de cărţi, cercetarea ştiinţifică, turismul cultural şi altele.

Read more »
« Show less