Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Taraclia

Taraclia

Amplasarea geografică. Oraşul Taraclia se află la sudul Stepei Bugeacului, pe partea stângă a râuleţului Lunguţa, la o distanţă de 161 km de capitala Moldovei Chişinău.

Repere istorice. După terminarea războiului ruso-turc din 1812, moldovenii, bulgarii şi găgăuzii, care locuiau pe teritoriile de dincolo de Prut şi Dunăre, s-au strămutat pe teritoriile ocupate de armata rusă. Astfel în anul 1813 s-a înfiinţat localitatea Taraclia.

În anul 1947 Taraclia devine centru administrativ al raionului cu acelaşi nume. În prezent, populaţia de bază a oraşului o constituie bulgarii, dar în oraş de asemenea locuiesc găgăuzi, ucraineni, moldoveni şi alte naţionalităţi. În anul 2002 Taraclia s-a înfrăţit cu oraşul bulgar Novo-Zagora şi colaborează cu el în domeniul economic şi cultural.

Resurse naturale. Resursele funciare ale oraşului Taraclia sunt 8.508 ha, dintre care cea mai mare parte o constituie terenurile cu destinaţie agricolă – 6.630 ha sau 70,1% din totalul terenurilor. În structura terenurilor agricole predomină pământul arabil 5.520 ha. Plantaţiile multianuale constituie 612 ha şi sunt formate din 402 ha vii şi 210 ha livezi. Pentru Taraclia este specifică o pondere mare a fondului silvic – 9,5% comparativ cu 3-4% caracteristic pentru zona de sud a republicii. Fondul silvic ocupă 806 ha, dintre care pădurile– 637 ha şi fâşiile forestiere – 169 ha.

Economie. Economia oraşului este multiramurală şi este reprezentată de sectorul agrar şi industria de prelucrare a producţiei agricole. Baza producţiei industriale o reprezintă întreprinderea moldo-rusă „Santec”, două întreprinderi de prelucrare a strugurilor, combinatul de prelucrare a lemnului şi alţi agenţi economici. Întreprinderea „Santec” şi-a început activitatea în 2003 şi produce anual 1,5 mln. m2 de teracotă, care în volum de 80% este exportată în Rusia, Ucraina, Kazakhstan şi România. Producţia de teracotă este efectuată după cele mai moderne tehnologii spaniole şi italiene, pe utilaj spaniol, italian şi german. La întreprindere lucrează 320 persoane.

Cultura oraşului. Instituţiile culturale ale oraşului sunt: Casa de cultură cu o capacitate de 580 locuri, Muzeul Etnografic, o bibliotecă publică şi 3 biblioteci şcolare. În oraş funcţionează studioul de televiziune locală STV-41 şi 2 ziare locale „Vecernia Taraclia” ziar lunar şi „Svet”, săptămânal.