Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Comrat

Comrat

 Amplasarea geografică. Oraşul Comrat este situat pe malul drept al râului Ialpug, la sud de Chişinău, la distanţă de 100 km, pe traseul internaţional Chişinău-Izmail.

Repere istorice. Data primei atestări documentare a oraşului Comrat este foarte contraversată. Astfel, unii consideră că oraşul a apărut în 1789, alţii – în a doua jumătate a sec. XVIII, inclusiv în Enciclopedia Sovietică Moldovenească se scrie că oraşul a apărut la răscrucea secolelor XVIII-XIX. Însă cercetătorul istoriei localităţilor basarabene Vladimir Nicu a găsit un document, care atestă Comratul la 27 mai 1443. Oricum, la începutul sec. XIX Comratul era un sătuc micuţ, însă noile autorităţi ruseşti care au venit aici printr-un decret au declarat că satul a fost înfiinţat în timpul războiului din 1806-1812. În anul 1819 apare alt decret în care se spune că satul se colonizează cu bulgari şi alte naţionalităţi veniţi de peste Dunăre. În 1835 Comratul avea o şcoală, una din cele mai vechi dintre şcolile săteşti, iar în anul 1878 aceasta devine şcoală de 2 clase. În anul 1840 este edificată Catedrala Sf. Ioan, în prezent important monument de arhitectură, care după frumuseţea ei arheologică şi calitatea liturgiilor care se oficiază este una din cele mai faimoase din Moldova. În anul 1878 se deschide o şcoală ministerială şi tot în acelaşi an şcoală primară este transforamtă în şcoală parohială. La începutul secolului XX, Comratul avea peste 8.600 locuitori. Aici se construieşte spitalul local care avea 5 saloane cu 16 paturi. După cel de al doilea război mondial, orăşelul creşte vertiginos. Se dezvoltă industria alimentară. Funcţionează 10 organizaţii de construcţie, se construieşte rezervorul de apă de pe râul Ialpug cu o suprafaţă de 170 ha. În prezent oraşul Comrat este centrul administrativ au Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia.

Resurse naturale. Suprafaţa totală a oraşului Comrat este de 16.403 ha, cea mai mare parte 10.955 ha sunt terenuri cu destinaţie agricolă, dintre care 10% sunt sădite cu vii şi livezi. Suprafaţa terenului intravilan este de 1.094 ha. Resursele acvatice ale oraşului sunt formate de râul Ialpug care are o suprafaţă de 12,5 ha pe teritoriul oraşuluişi rezervorul de apă Comrat cu o suprafaţă de 175 ha. Suprafaţa totală a terenurilor ocupate de resursele acvatice este de 288 ha.

Economia locală. Principalii agenţi economici din teritoriu activează în domeniul prelucrării produselor agricole. Comrat este considerat un centru agricol de producere şi prelucrare a cărnii de vită şi de porc. „ComratVin” S.A. are o capacitate de producţie de 17,6 mii tone de struguri. În întreprindere sunt instalate 8 linii de prelucrare a strugurilor cu o capacitate de 20 tone pe oră. Întreprinderea produce 18 mărci de vinuri de calitate superioară care corespund standardelor internaţionale: „Caberne-Savinion”, „Roşu de Comrat”,„Comratscoe”, vin de desert ordinar roşu „Cagor” etc. Producţia întreprinderii este exportată în Rusia, Ucraina, Lituania, Germania, Polonia, etc. Întreprinderea individuală „Novac” a fost înfiinţată în anul 1999. Cifra de afaceri a întreprinderii în anul 2002 a constituit circa 6 mln. lei. La întreprindere sunt angajaţi peste 200 muncitori. Activitatea ei de bază este producerea şi prelucrarea produselor agricole. Sistemul de comerţ este format din 150 magazine şi 2 pieţe orăşeneşti. În oraş funcţionează 3 hoteluri.