Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Basarabeasca

Basarabeasca

Oraşul Basarabeasca estre situat în lunca râului Cogâlnic-Larga, la o depărtare de 100 km de Chişinău, nemijlocit la hotar cu Ucraina.

Repere istorice. Basarabeasca a apărut ca localitate relativ nu demult, în anul 1856, când Guvernul Imperiului Rus a înfiinţat o colonie evreiască, sugerându-le ultimilor: noua aşezare trebuie să fie numită Romanovca, ca semn de adoraţie faţă de dinastia ţarilor Romanov ai Rusiei. Însă ei au început să părăsească colonia chiar din a doua zi. Cei careau mai rămas s-au aciuat pe locul ocupat de actuala brutărie şi actuala moară. În 1859 aici se numărau doar 86 de familii de evrei (263 de bărbaţi şi 249 de femei), înzestraţi cu 1750 desetine de pământ arabil, ceea ce nu era puţin. În 1880 în colonia evreiască Romanovca rămăseseră numai familiile a doi evrei bătrâni: Meer Mundreanu şi Moşco Kaţ, care în acelaşi an au murit.

Resurse naturale. Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha. Cea mai mare parte o ocupă terenurile cu destinaţiea agricolă – 1.460 ha sau 53%. Din totalul terenurilor agricole 1.095 ha ocupă terenurile arabile sau 75% din totalul lor şi plantaţiile multianuale 338 ha sau 23% din totalul terenurilor cu destinaţie agricolă. Bonitatea medie a terenurilor agricole estede 65 balohectari. Fondul acvatic al oraşului este format din râul Cogâlnic şi 3 iazuri cu o suprafaţă totală de circa 28 ha.

O trăsătură specifică pentru zona de sud este suprafaţa redusă a spaţiilor verzi, ceea ce este caracteristic şi pentru Basarabeasca.

Economia locală. Pe teritoriul oraşului Basarabeasca sunt înregistraţi 1.046 agenţi economici, însă cea mai mare partea lor o constituie întreprinderile cu drept de persoană fizică 1.007 sau 96% din numărul lor total. În ultimii 3 ani numărul agenţilor economici s-a majorat cu 18%, în cea mai mare măsură datorită creşterii numărului celor care activeazăîn bază de patentă.

Social. Populaţia oraşului este de 14.600 locuitori, dintre care 6.350 sunt la vârsta aptă de muncă. Conform recensământului din 1989 structura naţională a populaţiei se prezintă astfel: 30% – ucraineni, 29% – bulgari, 16% – moldoveni, 12% – ruşi şi 6% – găgăuzi.

Sistemul de educaţie include în sine 4 instituţii preşcolare, o şcoală medie de cultură generală în care îşi fac studiile 182 elevi şi 3 licee cu 1.611 elevi. Până în anul 2002 în oraş erau 2 şcoli şi 2 licee, o şcoală ulterior a fost transformată în liceu. Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 2 spitale, o policlinică şi o staţie de salvare. În oraş există o reţea de 6 farmacii, dintre care una a fost deschisă în anul 2003. Din instituţiile culturale oraşul dispune doar de 4 biblioteci publice. În oraş funcţionează două cluburi sportive. Clubul sportiv de fotbal „Locomotiv”, care a participat la diverse turnee peste hotarele republicii, şi clubul sportiv de baschet „Drim-Tim”, care a participat la diverse turnee internaţionale, inclusiv în anul 1999 în oraşul Cracovia, Polonia