Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Cantemir

Cantemir

Amplasarea geografică. Oraşul Cantemir e situat pe un podiş din sudul republicii, în preajma râului Prut, pe traseul auto Chişinău-Leova-Cahul, la 126 km la sud de Chişinău, la 1 km de staţia de cale ferată Prut, direcţia Basarabeasca-Cahul.

Repere istorice. Acest oraş are o vârstă foarte tânără – pentru prima dată este atestat ca unitate administrativă la 6 aprilie 1973, când acestei localităţi populată cu preponderenţă de muncitorii fabricii de conserve „Prut”, pusă în funcţiune în noiembrie 1967, i-a fost dat numele distinsului scriitor, savant, domnitor al Moldovei Dimitrie Cantemir, cu ocazia aniversării 300 de la naştere. Această dată de 6 aprilie printr-o hotărârea întrunirii cetăţenilor din 31 martie 2000 a devenit Ziua oraşului. Specialiştii au determinat că pe aceste locuri a existat un sat încă după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman. Dar apoi au năvălit hunii şi seliştea a fost prădată şi arsă. Se presupune că satul a existat între anii 106–376 e.n. Pe vatra părăsită se găsesc vase de lut şi alte obiecte tipice pentru epoca romană (sec.II-IV ).

Economia locală. Economia oraşului este reprezentată de 38 societăţi cu răspundere limitată, 220 întreprinderi individuale, 13 societăţi pe acţiuni de tip închis, 25 cu alte forme de antreprenoriat. La dispoziţia populaţiei se află atelierul de reparaţie a tehnicii de uz casnic, staţia de reparaţie a autovehiculelor „VAZ”, centrul de informatică şi telecomunicaţii, filiala Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. În anul 1994, din lipsa materiei prime şi pieţelor de desfacere a producţiei, şi-a încetat activitatea fabrica de conserve din Cantemir. În locul ei din toamna anului 1999 a început să funcţioneze o minifabrică a firmei private „Limaghes”, tot aici va fi deschisă o filială a fabricii de calibrare a seminţelor din Bălţi. Şi-a încetat activitatea şi fosta întreprindere intergospodărească de producere a cărnii de porc, în locul ei s-a înfiripat o altă întreprindere particulară. Mai activează „Constructorul-Cantemir” S.A., „Fertilitate” S.A. – deservirea agrotehnică a sectorului agrar, „Baza de transport auto 26” S.A., „Cantex” S.A. – prestări servicii, Asociaţia de consum, biroul de achiziţionare şi desfacere a producţiei agricole.

Cultura oraşului. Reţeaua de instituţii culturale cuprinde o casă de cultură, 3 biblioteci publice, muzeu şi şcoala de muzică „Valeriu Hanganu”. Oraşul Cantemir a stabilit relaţii de prietenie şi colaborare cu mai multe localităţi din dreapta Prutului, cum sunt Cîmpulung-Moldovenesc, Constanţa, Vaslui, Medgieda, Murgeni, Iaşi, Galaţi. Cu susţinerea autorităţilor din aceste oraşe şi comune la Cantemir a fost deschisă o filială a Muzeului „Dimitrie Cantemir”, se face schimb de delegaţii, colective de artişti amatori. La 1 iulie 1977 apare primul număr al ziarului raional „Calea Luminoasă”, care în 1989 a fost redenumit „Vatra”. Succesorul acesteia din februarie 1999 este o publicaţia independentă „Metronom”.