Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Anenii Noi

Anenii Noi

Repere istorice. Anenii Noi a fost atestat pentru prima oară la 27 iunie 1731 cu denumirea Paşcani pe Bîc. La 27 aprilie 1833 se precizează, că Anina este acelaşi sat Paşcani, aflat sub stăpînirea contelui Stuart, care depuse jurămînt de credinţă Rusiei. La 1856 moşia se afla în arendă la negustorul turc Husan-bei, care avea şi cîrciumă în sat. Cătunul Aneni rămîne devastat şi pustiit în urma evacuării tătarilor din Basarabia.

Abia în 1883, considerat anul renaşterii localităţii, se mută aici cu traiul nişte ţărani din satele vecine, care se ocupau aici cu agricultura şi creşterea vitelor. În 1889 mai multe familii de colonişti germani, provenind din Gubernia Nicolaev, cumpără 1715 deseatine de pămînt şi se stabilesc pe moşia Ţînţăreni.

Economia locală. Ramura de bază a economiei locale este agricultura şi industria prelucrătoare. Principalii agenţi economici sunt „Fabrica de conserve” S.A. care produce sucuri din fructe şi legume. Cifra de afaceri pentru anul 2003 a fost în jur de 2 mln. lei. Producţia fabricii în mare măsură este destinată exportului. Astfel 60% din producţie pleacă în Rusia, restul în mare parte în România, Israel şi alte ţări. Alţi agenţi economici importanţi sunt SRL „Dar”, Fabrica de nutreţuri combinate, „Fertilitate Anenii Noi” S.A.

Infrastructura locală. Aprovizionarea cu apă a localităţii este asigurată prin intermediul apeductelor în proporţie de 60% şi fântâni. Lungimea apeductului, la care sunt conectate 1.200 gospodării, este de 62 km., având un rezervor de acumulare de 500 m³, pe teritoriul oraşului funcţionează 43 fântâni. În prezent se preconizează finalizarea lucrărilor privind construcţia a 2 rezervoare cu capacitatea totală de 1.000 m³.
Oraşul este complet gazificat, inclusiv şi satele din componenţa lui. Lungimea totală a conductei de gaze este de peste 110 km.
Aprovizionarea cu energie termică se efectuează autonom. Pe teritoriul oraşului sunt 6 cazangerii, care asigură cu căldură instituţiile sociale, bugetare şi într-o măsură foarte redusă sectorul locativ. Peste 40% din blocuri sunt conectate la conducta de gaze şi au încălzire autonomă.
Oraşul dispune de două instituţii preşcolare cu o capacitate totală de peste 500 locuri, 2 şcoli de cultură generală cu o capacitate de 2.400 locuri şi liceul „Hyperion” în care îşi fac studiile 400 elevi. De asemenea în oraş este un liceu privat în care învaţă 200 elevi. Pe teritoriul primăriei, în s. Hârbovăţul Nou, funcţionează o şcoală primară în care învaţă 120 copii.
Sistemul de ocrotire a sănătăţii este asigurat de 6 instituţii medicale: spitalul orăşenesc cu o capacitate de 188 paturi, centrul medicilor de familie cu 8 medici, oficii ale medicilor de familie în satele Beriozchi şi Ruseni şi un punct medical în s. Hârbovăţul Nou.
Pe teritoriul primăriei funcţionează 5 biblioteci publice şi 2 biblioteci şcolare. Există tradiţia editării ziarului local „Anina Info”. Funcţionează postul privat de televiziune „Studioul AN-TV”.
În localitate activează mai multe cluburi sportive, printre acestea clubul sportiv teritorial ASB al sindicatelor Anenii Noi, care dispune şi de stadion, un club sportiv privat „Pamir” şi o şcoală sportivă. Echipa feminină de fotbal a participat la Liga campionilor Europei.