Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Hânceşti

Hânceşti

Amplasarea geografică. Oraşul Hânceşti este situat la o depărtare de 36 km de Chişinău, spre sud-vest, în lunca râului Cogâlnic. Este intersectat de traseele Chişinău-Hânceşti-Leuşeni şi Chişinău-Leova-Cahul.

Repere istorice. În evul mediu Moldova era considerată o poartă a Europei, pe teritoriul ei trecea unica cale comercială accesibilă între ţările asiatice şi cele europene numită „drumul moldovenesc”. La răspântiile acestei căi comerciale a apărut localitatea Hânceşti, aşezată într-un imens amfiteatru natural, în valea încântătoare a râuleţului Cogâlnic-Bucium.

Documentele pomenesc despre această localitate pentru prima dată în anul 1522 la 17 august. Pe atunci târguşorul Hânceşti constituia o importantă localitate comercială a Statului Moldovenesc, fiind ceva intermediar între sat şi oraş, cu un han pentru negustori străini, în care ospătau şi se odihneau.
După războiul ruso-turc din 1806-1812, Manuc-Bei Merzoian, personalitate remarcabilă, Dragomir al Turciei, pentru serviciile oferite generalilor ruşi în tratativele cu Turcia, dobândeşte învoirea ţarului rus de a se stabili cu traiul în una din localităţile frumoase ale Basarabiei. El cumpără de la principesa Dolgorughi moşia cu palatul ce-i aparţineau şi se stabileşte cu familia la Hânceşti. În anii 1880 în Hânceşti erau 5.098 locuitori, 587 de ogrăzi, mai multe biserici, două şcoli, un spital de zemstvă şi mai multe fabrici printre care: trei de prelucrarea pielii, şase de vopsit, una de băuturi spirtoase, una de lumânări şi o una de fabricare a cărămizei.

Din 1944 până în 1965 a fost a fost denumit Kotovskoe în cinstea lui Grigori Ivanovici Kotovski, un conducător al armatei roşii în timpul războiului civil care se născuse aici. În 1965 comuna a fost declarată oraş şi numele ei a fost schimbat în Kotovsk. Din 1990 oraşul şi-a reluat vechea denumire de Hînceşti.

Economia locală. Pe teritoriul oraşului activează 736 agenţi economici, dintre care cel mai mare număr îl constituie gospodăriile ţărăneşti – 494, urmate de întreprinderile individuale – 109. Din numărul total de întreprinderi 92 sunt cu statut de persoană juridică, inclusiv 63 de societăţi cu răspundere limitată, 14 societăţi pe acţiuni, 4 întreprinderi municipale şi o întreprindere de stat.

Principalii agenţi economici din teritoriu sunt: fabrica de produse lactate „Alba”, fabrica de încălţăminte „Romaniţa”, fabrica de prelucrare a vinului „Vitis”-Hânceşti, întreprinderea intergospodărească de creştere a porcinilor, etc. De asemenea pe teritoriul oraşului funcţionează 8 staţii de alimentare cu petrol, un hotel cu 36 de locuri, 2 pieţe comerciale, 6 filiale ale băncilor comerciale şi 2 case de deservire socială.

Social. Populaţia oraşului Hânceşti este de 18.850 locuitori, majoritatea o constituie moldovenii. Dintre minorităţile naţionale predomină ruşi, ucraineni şi romi. În oraşul Hânceşti funcţionează 5 instituţii preşcolare cu 980 de locuri şi 8 instituţii de învăţământ, inclusiv: 2 şcoli medii cu 1.430 elevi, 3 licee cu 1.660 elevi, o şcoală-internat cu 200 copii, un colegiu de construcţie cu 350 studenţi şi o şcoală polivalentă cu 370 elevi. În sistemul de învăţământ din oraş activează 380 pedagogi. Recent a fost dat în exploatare un centru de plasament al copiilor cu 31 de locuri.

Sistemul de ocrotire a sănătăţii este format din spitalul raional cu 395 paturi, un centru al medicilor de familie şi un oficiu al medicilor de familie. În domeniul ocrotirii sănătăţii sunt angajaţi 94 de medici.
Pe teritoriul oraşului Hânceşti activează Casa de Cultură, o şcoală muzicală, un muzeu şi 2 biblioteci publice cu un fond de carte de peste 68 mii exemplare, 7 colective artistice şi 5 formaţii care deţin titlul de formaţie-model.