Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Criuleni

Criuleni

Amplasarea geografică. Oraşul Criuleni este aşezat într-o regiune de coline şi şes, pe malul drept al râului Nistru, la distanţă de 45 km nord-est de la capitala Republicii Moldova – Chişinău. Altitudinea medie este de 19 m.

Repere istorice. Prima atestare documentară a localităţii Criuleni este din 1607. Un alt document istoric din 5 mai 1618 ne vorbeşte despre un oarecare Vasile, care donează lui Nicolae Donici partea lui din satul Criuleni. Către sfârşitul sec. XVIII în Criuleni exista un şantier naval. În alt document se precizează că localitatea este veche şi că satul în formaţiunea lui actuală exista în anul 1814, când a fost înălţată biserica Sfântul Mihail. Pe vremea aceea, comuna era legată printr-un pod de oraşul Dubăsari din Podolia, situat ceva mai sus de Criuleni, pe malul stâng al Nistrului. Primii proprietari au fost familii de moldoveni: Sclifos, Samoilă şi Tătaru.

Resurse naturale. Oraşul Criuleni este amplasat pe un teritoriu de 3.117 ha, inclusiv extravilan 2.430 ha, intravilan 697 ha. În componenţa primăriei sunt incluse satele Ohrincea şi Zolonceni. Satul Ohrincea are suprafaţa de 1.208 ha, inclusiv extravilan 1.021 ha şi intravilan 187 ha. Satul Zolonceni este amplasat la o distanţă de 4 km de Criuleni, are 77 gospodării şi suprafaţa lui este inclusă în suprafaţa oraşului. Astfel suprafaţa totală a fondului funciar este de 4.325 ha. Râul Nistru se mărgineşte pe partea de nord-est cu oraşul Criuleni pe o distanţă de 3 km.

Economia locală. Ramura de bază a oraşului este agricultura, cultivarea şi prelucrarea strugurilor, industria alimentară de producere şi prelucrare a fructelor şi legumelor, mezelurilor şi uleiurilor vegetale. Pe teritoriul oraşului activează peste 700 agenţi economici, cea mai mare parte o constituie gospodăriile ţărăneşti – 596. Numărul agenţilor care activează cu statut de persoană juridică este de circa 50 întreprinderi, cea mai răspândită formă fiind societatea cu răspundere limitată – 29 întreprinderi şi societăţi pe acţiuni – 11 întreprinderi. În teritoriu funcţionează fabrica de vinuri „Nistru-Vin”, 6 formaţiuni agricole care arendează 764 ha de pământ agricol de la 400 deţinători de cote, filiala Criuleni a fabricii de conserve din satul Coşniţa, care se ocupă cu prelucrarea legumelor şi ambalarea lor. Oraşul dispune de o piaţă, 3 filiale ale băncilor comerciale şi 2 filiale ale companiilor de asigurări, precum şi de o instituţie de consultanţă juridică.

Cultura oraşului. Instituţiile culturale din oraş sunt Biblioteca publică, şcoala de arte pentru copii, casa de cultură, muzeul etnografic şi Centrul de creaţie şi agrement pentru copii. De asemenea în satul Ohrincea, care intră în componenţa oraşului, funcţionează o bibliotecă sătească şi o casă de cultură. În oraş apare buletinul informativ local al primăriei Criuleni.