Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Străşeni

Străşeni

Geografie. Suprafaţa totală a oraşului Străşeni este de 60,82 km², dintre care circa 1 156 ha sunt terenuri cu destinaţie agricolă. Relieful este format din coline, versanţi, văi şi câmpii. Oraşul Străşeni este situat la 23 km de Chişinău, în direcţia nord-vest, pe malul râului Bâc. Oraşul este amplasat în regiunea de codri a Moldovei.

Repere istorice. Orăşelul cu această denumire e menţionat documentar ca sat la 20 martie 1545, când Alexandru Voievod, domnul Moldovei, confirmă mănăstirii Pobrata o jumătate de moşie pe care călugării o aveau în dar de la jupâneasa Frăţiman cu satul Curluceni. La 4 iulie 1774 îl aflăm în stăpânirea mănăstirii Frumoasa, cu 84 de gospodării cu răzeşi şi mazili. Oraşul avea 2 preoţi, biserica a fost construită în anul 1785, alături de alta veche. Sat mare şi frumos, în anul 1870 aici erau 596 gospodării, 1840 bărbaţi şi 1110 femei. Gospodarii ţineau prisăci, vii şi livezi frumoase, erau lemnari, tâmplari vestiţi. La 6 ianuarie 1873 zemstva judeţeană trimite la Străşeni primul medic cu studii superioare, pe doctorul Constantin Scordeli. La 1 iulie 1877 satul avea o bibliotecă sătească, uar în anul 1910 avea 2 şcoli şi o biserică.

Localitatea, începând cu a doua jumătate a sec. XX, s-a dezvoltat intens, devenind un centru industrial important din republică.

Economia locală. În oraşul Străşeni sunt înregistraţi circa 2780 agenţi economici, dintre care cel mai mare număr îl constituie gospodăriile ţărăneşti – 1.590. Întreprinderile cu dreptul de persoane juridice alcătuiesc 305 unităţi. Un loc de frunte ocupă industria alimentară, mai ales cea vinicolă. Străşeniul se bucură de un spectru bogat al celor mai bune soiuri de poamă europeană: Aligote, Pinot, Cabernet, Izabelle, Risling de Italia, coniacuri, din care se obţine şampanie, vinuri seci ordinare şi dulci de calitate superioară şi sucuri naturale. Partea industrială a oraşului este amplasată în regiunea de nord-vest a oraşului şi este despărţită de sectorul locativ prin calea ferată. Punctul de vinificaţie, secţia de cărămidă a fabricii de materiale de construcţie se află în partea de nord a oraşului. În domeniul comerţului activează 96 întreprinderi, sistemul de alimentaţie publică este format de 25 întreprinderi. Deservirea socială este asigurată de 17 unităţi de deservire.

Oraşul Străşeni în prezent are o populaţie de 23 600 de locuitori, dintre care populaţia economic activă constituie circa 60% din numărul total. Cea mai mare parte a populaţiei este ocupată în sfera neproductivă. Oraşul Străşeni este o localitate multinaţională. Peste 77% din numărul total al populaţiei o constituie moldovenii, urmaţi de ruşi – 13,4% şi ucraineni – 6,2%. Restul 2,8% din populaţie sunt reprezentaţi de bulgari, găgăuzi şi alte naţionalităţi. 

Cultura oraşului. Activitatea culturală se desfăşoară în cele 2 biblioteci orăşeneşti, Casa de Cultură şi Şcoala de arte. Cele mai importante evenimente culturale sunt Festivalul Republican de Muzică şi Poezie „Eminesciana”, Ziua oraşului, etc. În Străşeni activează Orchestra de Muzică Populară „Cununa”, Ansamblul folcloric „Dumbrava Roşie”, Formaţia corală „Burebista”. Tot la vatra orăşelului Străşeni este situată Biserica cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, făcător de minuni. Zonele de agrement sunt: lacul Ghidighici, 6 parcuri de cultură şi odihnă, în apropiere sunt Codrii Moldovei, cu o floră şi faună extrem de surprinzătoare şi bogată, tot aici se află şi legendarul stejar al lui Ştefan cel Mare cu o vârstă de peste 500 ani.