Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Călăraşi

Călăraşi

Amplasarea geografică. Oraşul Călăraşi se aşterne pe ambele maluri ale râului Bâc, în regiunea unor dealuri miraculoase de Codru, cam la jumătate de cale între Chişinău şi Ungheni (59 de km până la Ungheni şi 49 de km până la capitala RM şi 132 km de municipiul Iaşi, România), îmbrăţişând cele două artere de comunicaţie ce duc spre frontieră – autostrada şi calea ferată. Dealul de lângă Tuzara, acoperit cu o pădure seculară, are o altitudine de 383 de m, cel ce urcă spre Nişcani, pe şoseaua Călăraşi-Orhei, se înalţă la 353 m.

Climă. Clima este moderat-continentală. Temperatura medie a aerului este 9 °C. Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie-februarie (25-27 °C sub zero) şi maximul – lunii iulie (+36 °C).

Resurse naturale. Suprafaţa totală a oraşului Călăraşi este de 4.233 ha, din acestea 2.279 ha sunt terenuri cu destinaţie agricolă. Structura terenurilor cu destinaţie agricolă este reprezentată de terenuri arabile 885 ha, culturi multianuale 881 ha, dintre care viile ocupă 476 ha, livezile 404 ha, păşuni şi fâneţe 485 ha.

Spaţiile verzi ocupă 768 ha: pădurile 732 ha, restul fiind fâşii de protecţie şi tufişuri.
Terenul fondului apelor ocupă 433 ha, dintre care mlaştinile – 128 ha, iazurile – 39 ha.

Terenurile alocate pentru construcţii sunt de 272 ha.

Economia locală. Pe teritoriul oraşului sunt înregistraţi 550 agenţi economici. Reţeaua de comerţ include 110 magazine şi 2 pieţe de desfacere a producţiei. Pe lângă aceasta pe teritoriul oraşului sunt înregistrate 632 gospodării ţărăneşti individuale.

Principalii agenţi economici din Călăraşi sunt: Combinatul de vinuri şi produse alcoolice, care a depăşit vârsta de 100 de ani, are în prezent 4 linii de îmbuteliere cu o capacitate anuală de 1 mln. 350 mii decalitri. Furnizează peste 15 feluri de vinuri tari, demidulci şi seci. La concursurile internaţionale aceste mărci de coniac au fost distinse cu mai multe medalii de aur şi argint.

Actualmente la combinat muncesc peste 500 de salariaţi care îmbuteliază până la 2 mln. sticle pe lună, materia primă fiind adusă atât de la cele 9 fabrici de vin din raionul Călăraşi, cât şi din sudul republicii, iar sticlele în care este turnată această licoare dumnezeiască – din Franţa.