Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Teleneşti

Teleneşti

Repere istorice. Există date conform cărora localitatea Teleneşti a fost populată din vremea dacilor. Dimitrie Cantemir afirmă, că pe locul Teleneştilor ar fi existat o cetate gotică (dovadă a acestei afirmaţii este faptul că în îmrejurimi s-au găsit rămăşiţe).

În privinţa apariţiei sau primei atestări documentare a Teleneştilor există foarte multe neclarităţi. Unii cercetători consideră că într-un document din 1437 se vorbeşte despre o oarecare localitate Moiatinul de Jos, care se presupune că ar fi Teleneşti. 

Resurse naturale. Suprafaţa totală a fondului funciar este de 5.367 ha, dintre care cea mai mare parte o alcătuiesc terenurile cu destinaţie agricolă 30.88 ha sau 57,5% din suprafaţa totală. Resursele acvatice ale oraşului au o suprafaţa de 96 ha. Pădurile ocupă 924 ha sau 17,2 din suprafaţa totală.

Economia locală. Numărul total al agenţilor economici care activează în teritoriu este de 1.562, dintre care cea mai mare parte sunt cei care îşi desfăşoară activitatea în bază de patentă şi întreprinderile individuale. Unul dintre cei mai mari agenţi economici din teritoriu este Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Teleneşti, care este situată pe o suprafaţă de 10.527 ha. Întreprinderea anual creşte 4-5 mln. material săditor, colectează 20-25 specii medicinale în volum de 20 tone anual. La întreprindere se confecţionează peste 30 modele de obiecte din răchită care sunt exportate în diverse ţări, ca România, Polonia, Germania, Franţa, etc. Pe lângă aceasta în oraş funcţionează două mori, două întreprinderi de panificaţie şi 3 oloiniţe. Deservirea populaţiei este asigurată de 120 unităţi de comerţ cu amănuntul, 5 pieţe şi 6 unităţi de alimentaţie publică.

Cultura oraşului. Pe teritoriul primăriei funcţionează 2 biblioteci publice şi o şcoală de muzică şi arte plastice în care învaţă 180 copii. În oraş sunt 6 colective artistice, care au participat la diverse manifestaţii din ţară şi peste hotare, Polonia, România, etc. Principalele evenimente culturale din localitate sunt Festivalul de folclor, muzică şi dans „De la lume adunate”, Festivalul formaţiilor artistice de amatori şi Festivalul formaţiilor artistice de amatori consacrat datinilor şi obiceiurilorde iarnă.