Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Ungheni

Ungheni

Aşezarea geografică. Ungheniul este asezat în centrul Moldovei vechi. Acest spaţiu face parte din extrema sudică a depresiunii (văii) Prutului mijlociu. În depresiunea Prutului mijlociu, se află depresiunea de contract, adică o succesiune de văi colinare, care sfirşesc în aval şi sunt intretăiate de bătrînul fluviu, acesta fiind şi hotarul de vest al oraşului.

Judeţul Ungheni ocupă o suprafaţă de 9 % din teritoriul întregii republici (2605 km.p.), avind o populaţie de 283 mii locuitori, ce constituie 8 % din populaţia republicii ( fară raioanele de est). În teritoriul judeţului se află 4 oraşe şi 191 sate. 27 % din populaţia judeţului locuieşte în localităţile urbane şi 73% - în localităţile rurale.

Populaţia municipiul Ungheni constituie 15% din populaţia judeţului şi este aşezat pe malul stîng al rîului Prut, în partea de est a republicii, în zona centrală a ei, la o distanţă de mun. Chişinău şi Balţi de 107 şi respectiv 85 km şi la o distanţă de 45 km de or.Iaşi, România pe automagistrala prin vama de frontieră Sculeni şi 17 km pe calea ferată. Bine situat geografic, cu un important nod feroviar şi punct de frontieră vamal ce conectează reţeaua internă cu exteriorul. 

Prin promovarea de către Moldova a relaţiilor economice cu Uniunea Europeană, municipiul este o potenţială"poartă" spre Europa de Vest pe masura creşterii cantităţii de mărfuri şi fluxului de pasageri.

Prima atestare documentară a Ungheniului o avem într-un hrisov de la Ştefan cel Mare datat cu 20 august 1462.

Ca centru raional este din august 1940, de mai multe ori fiindu-i schimbate hotarele, iar de la 29.06.1972- până în 1994 fiind trecut în lista oraşelor de subordonare republicană.

După 1945 oraşul se caracterizează prin expansiune urban edilitară, spor demografic accentuat şi dezvoltarea industriei în domeniul încalţămintei, ţesăturilor, mobilei, cristalului, construcţiei de maşini, conserve şi lactate, relee şi vase, teracotă şi sticlărie. 

Suprafaţa oraşului este de 16,4 km.p., populaţia - 43 mii locuitori. Pe teritoriul oraşului este concentrată cea mai mare parte a potenţialului industrial şi intelectual al regiunii.

În prezent în oraş activează: 4 licee, 2 şcoli medii, 2 şcoli primare, o şcoala-internat, mai activează 5 grădiniţe de copii cu un contingent de circa 1500 de copii, 2 şcoli polivalente, un colegiu de medicină, 2 şcoli sportive, o şcoală de muzică şi o şcoală de arte plastice. În total în instituţiile de învăţămînt din oraş sunt antrenaţi circa 12000 copii.

În oraş funcţionează 3 policlinici cu o capacitate de 1360 vizite într-un schimb, un spital cu 480 paturi.

Activează, de asemeni un Centru de cultură care întruneşte un Palat de cultură, o şcoală de muzică, una de arte plastice, un muzeu de istorie şi etnografie, 5 biblioteci, 2 case de cultură şi un cinematograf cu 2 săli de cinema de 710 locuri.