Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Şoldăneşti

Şoldăneşti

Amplasarea geografică. Oraşul Şoldăneşti face parte din podişul de nord al Moldovei şi este aşezat în valea râului Ciorna, care curge în această zonă cu precădere paralel cu drumul de tranzit Soroca – Rezina, în partea de nord-est a republicii. Orăşelul se înşiră pe ambele maluri ale Ciornei pe o distanţă de 4,5 km în medie o lăţime de circa 4 km spre sud şi 0,5 km spre nord.

Repere istorice. Localitatea îşi trage denumirea de la un tânăr boier cu numele Şoldan. Printr-un document din 22 septembrie 1411, Alexandru Voievod dăruieşte lui Petru Şoldan, soţiei sale (fiica boierului Ghiulea Pântece) şi fratelui său Miclăuş sălaşele tătăreşti de la Tamârtăşăuţi pe Şomuz, după care numele de odinioară al localităţii a fost schimbat după numele proprietarului: Şoldăneşti. Neamul Şoldăneştilor este unul din cele mai vechi din Moldova, contemporan descălecării.

Resurse naturale. Suprafaţa totală a oraşului Şoldăneşti este de 6.542 ha. Oraşul are o structură agrară pronunţată, 71% din suprafaţă o constituie terenurile cu destinaţie agricolă. Se acordă atenţie şi sferei sociale. O altă trăsătură specifică a oraşului Şoldăneşti este ponderea mare a terenurilor fondului silvic, care ocupă 540 ha sau 9,6% din suprafaţa totală a localităţii.

Economia locală. În oraş activează 7 societăţi pe acţiuni, 63 societăţi cu răspundere limitată şi 261 gospodării ţărăneşti. Principalii agenţi economici din localitate sunt: Fabrica de fermentare a tutunului care are o capacitate de 10,5 mii tone anual. Datorită suprafeţei mari a fondului forestier, activează cu succes Întreprinderea forestieră de prelucrare a lemnului, care produce parchet, uşi, ferestre şi alte articole din lemn, de asemenea se desfăşoară şi activitatea de colectare a plantelor medicinale.

Sfera de servicii este reprezentată de 56 unităţi de comerţ cu amănuntul, 2 pieţe agricole, 7 unităţi de alimentare publică şi 2 unităţi de deservire socială. În oraş sunt 3 filiale ale băncilor comerciale şi 2 ale companiilor de asigurare. Serviciile de agrement sunt reprezentate de baza de odihnă „Dumbrava”. În domeniul agricol activează „Cereale” S.R.L., care cultivă porumb şi alte culturi agricole.

Localitatea este intersectată de traseul Soroca-Rezina, lungimea totală a drumurilor publice este de circa 20 km. Oraşul are staţie de cale ferată.

Social. Şoldăneşti este una din puţinele localităţi urbane mononaţionale din Moldova, moldovenii constituind peste 99% din populaţia oraşului. Astfel, din circa 7.700 populaţie 7.620 o constituie moldovenii, 60 sunt ruşi, restul – evrei 7 persoane şi beloruşi 5 persoane. În oraş funcţionează o instituţie preşcolară, liceul „Alexei Mateevici” şi o şcoală de cultură generală. Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 5 instituţii medicale, inclusiv un Centru al medicilor de familie şi 4 farmacii.

În oraş există un Centru de cultură al primăriei şi 2 biblioteci publice. O importanţă deosebită în viaţa culturală a localităţii o au manifestaţiile culturale: Festivalul internaţional „La umbra Stejarului” şi Festivalul „Nistrule cu apă rece” care are loc la Vadul-Raşcov. În oraş sunt trei grupuri artistice de amatori.