Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Sângerei

Sângerei

Amplasarea geografică. Sângerei este situat pe malul stâng al râului Ciulucul-Mare şi pe automagistrala Chişinău-Cernăuţi, la 108 km de capitala republicii şi la 26 km de staţia de cale ferată Bălţi.

Repere istorice. Pentru prima dată Sângerei este menţionat într-un document din 1586. În anul 1675, ultimul deţinător de moşii din Sângerei, Ioan Kalmuţki, s-a refugiat în Polonia împreună cu Ştefan Vodă Petriceico şi acolo a fost recunoscut nobil polonez de regele Ioan III al Poloniei. După anexarea Basarabiei la Rusia, proprietara moşiei Sângerei devine familia Keşco, care a deţinut această proprietate până la mijlocul sec. XIX. Ultimii poprietari ai moşiei Sângerei, au fost din familia Kalmuţki, care au deţinut-o până la reforma agrară din 1919. Prima şcoală primară s-a deschis în localitate în anul 1903.

În anul 1965 capătă denumirea de Lazovsc, în numele revoluţionarului Serghei Lazo, însă la sfârşitul secolului XX îşi recapătă denumirea sa veche de Sângerei. Din anul 2001, Sângerei are legături de înfrăţire cu oraşul Hârlău din România.

Resurse naturale. Oraşul Sângerei are o suprafaţă de 83,37 km², cea mai mare parte fiind constituită din terenuri cu destinaţie agricolă, care ocupă în jur de 5.700 ha sau circa 70%. Resursele acvatice ale oraşului sunt formate de râul Ciulucul Mare, care intersectează oraşul, şi de 8 iazuri şi heleştee cu o suprafaţă totală de peste 50 ha, cel mai mare iaz are o suprafaţă de 21,6 ha.

Economie. Oraşul Sângerei este o localitate urbană cu un potenţial economic ridicat, datorită numărului destul de mare de agenţi economici puternici din teritoriu. În prezent, în oraş activează circa 800 agenţi economici. Numărul lor s-a mărit în ultimii trei ani considerabil în mare măsură datorită creşterii numărului întreprinderilor individuale şi cel mai mult datorită creşterii numărului agenţilor economici care activează în bază de patentă. Agenţii economici mari sunt principalii actori ai economiei locale, care asigură în primul rând locuri de muncă, iar în al doilea rând contribuie la formarea bugetului local. Unul din principalii agenţi economici este societatea pe acţiuni „Fabrica de vinuri Sângerei” care funcţionează din anul 1956. Principalul gen de activitate este prelucrarea strugurilor şi a merelor. În prezent fabrica prelucrează de la 2,5 la 5 mii tone struguri pe an. În ultimii 5 ani pe teritoriul fabricii s-au deschis secţii de îmbuteliere a uleiului de floarea soarelui, câteva întreprinderi printre care Î.M. „Bel-Alco”, „Vinagroprofit” S.R.L.

Social. Populaţia oraşului Sângerei este de 14.700 oameni dintre care cel mai mare număr îl constituie moldovenii 14.050 sau 94,6% – restul fiind ruşi – 310 sau 2,1%, romi – 250 sau 1,7% şi 1,6% sunt reprezentanţi ai altor naţionalităţi. Din punct de vedere etnic oraşul Sângerei este o localitate mononaţională. Sistemul de învăţământ este format din 4 instituţii preşcolare, 2 şcoli de studii medii generale şi 2 licee în care îşi fac studiile 2.360 elevi. Până în anul 2002 în oraş existau 3 şcoli medii şi 1 liceu, însă din 2003 o şcoală medie a fost transformată în liceu.

Sistemul de ocrotire a sănătăţii este format din 7 instituţii medicale: un spital, un centru al medicilor de familie şi altele. Pe teritoriul oraşului funcţionează 5 farmacii. În sistemul de ocrotire a sănătăţii lucrează 100 de medici şi 230 personal mediu medical. Instituţiile culturale ale oraşului sunt reprezentate de o bibliotecă publică şi o casă de cultură. Din anul 1955 în oraş funcţionează orchestra populară de fanfară – din 1980 Colectiv Artistic Emerit din republică. Ansamblul model „Busuioc moldovenesc” a fost înfiinţat în anul 1964, iar în anul 1989 ocupă locul I la concursul republican. Oraşul dispune de 4 construcţii sportive.Echipa de copii de fotbal participă în campionatele naţionale şi în diverse turnee internaţionale.