Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Drochia

Drochia

 Amplasarea geografică. Oraşul Drochia se află la nordul republicii, la o distanţă de 167 km de capitala ţării, pe lungimea căii ferate Bălţi-Ocniţa, el este situat între oraşele Bălţi, Soroca, Rîşcani şi Edineţ.

Repere istorice. 1777 - Drochia a fost pentru prima dată menţionată în cronicile anului. 1830 - era o aşezare de 25 de familii. 1847 - potrivit documentelor oficiale, în acest an s-a construit prima întreprindere de prelucrare a strugurilor de poamă. 1875 - au fost construite 2 mori. 1889 - o gară construită în acest an, odată cu înfiinţarea căii ferate Bălţi-Ocniţa, a deschis noi legături spre lume şi creştere industrială a oraşului. În anul 1922, în cadrul reformei agrare din Basarabia, 43 de locuitori au primit 250 ha de pământ. În prima jumătate a sec. XX localitatea începe să se dezvolte rapid şi în anul 1940 devine centru raional al raionului cu acelaşi nume. Până în prezent raionul Drochia a fost desfiinţat de două ori – în anul 1963 şi în anul 1998. Localitatea devine centru industrial odată cu construcţia unei fabrici mari de zahăr în anul 1954. În jurul acestei fabrici se dezvoltă un orăşel muncitoresc cu şcoală, casă de cultură, grădiniţă de copii etc. Mai târziu în localitate apar alte întreprinderi cum ar fi fabrica de mobilă în anul 1963, de fermentare a tutunului în 1969 şi combinatul de confecţionare a ambalajelor în 1970. Odată cu dezvoltarea industrială se măreşte şi numărul populaţiei localităţii, astfel în anul 1970 în Drochia locuiau 11,2 mii persoane. În anul 1988 un grup de orăşeni a iniţiat mişcarea de construcţie a unei biserici noi, ca peste zece ani visul drochienilor să se împlinească. În prezent Catedrala Adormirea Maicii Domnului, adevărată capodoperă a arhitecturii sacre, domină peisajul urban.

Resurse naturale. Suprafaţa totală a resurselor funciare ale oraşului sunt de 1830 ha, din care terenurile agricole constituie 439,4 ha. Suprafaţa terenului intravilan este de 864 ha, terenurile fondului silvic constituie 83 ha. Pe teritoriul oraşului este un lac cu o suprafaţă totală de 30 ha.

Economia locală. În oraşul Drochia activează circa 1.884 agenţi economici, cea mai mare dintre ei activează în calitate de persoane fizice. Numărul agenţilor economici cu statut de persoană juridică este de 369, cea mai mare pondere o au societăţile cu răspundere limitată – 251, urmate de 35 societăţi pe acţiuni, 51 cooperative, 12 întreprinderi de stat şi 5 întreprinderi municipale. Baza economiei oraşului o formează circa 20 agenţi economici mari. Industria de azi a oraşului este reprezentată de întreprinderi moderne, care prelucrează aproape toate felurile de produse agricole: sfecla de zahăr, tutun, porumb pentru seminţe, lapte şi carne. Sunt fabricate utilaje pentru frigorifere industriale, mobilă, ambalaje din lemn şi mase plastice, confecţii, produse de panificaţie, de cofetărie etc. Întreprinderile din oraşul Drochia livrează marfă în România, Ucraina, Rusia, Belarus, etc. În oraş funcţionează 140 de unităţi de comerţ cu amănuntul, 2 pieţe, 8 unităţi de alimentare publică, 5 filiale ale băncilor comerciale şi una a companiilor de asigurare. Serviciile de consultanţă juridică sunt prestate de 6 centre de consultanţă.

Social. Populaţia oraşului Drochia este de 23 mii locuitori, cea mai mare parte a lor 79% o constituie moldovenii, 12% sunt ruşi, 6% ucraineni şi restul 3% reprezentanţii ai altor minorităţi naţionale. Sistemul de educaţie al oraşului este format din 5 grădiniţe de copii, 2 şcoli medii în care învaţă 820 elevi, 3 licee, dintre care unul teoretic în care îşi fac studiile 2.386 elevi şi o şcoală polivalentă. În domeniul ocrotirii sănătăţii funcţionează spitalul raional cu 380 paturi, centrul medicilor de familie şi 16 farmacii. În sistemul de ocrotire a sănătăţii sunt antrenaţi 133 medici şi 302 personal medical mediu. Oraşul dispune de o şcoală sportivă. Echipa de handbal juniori din Drochia, în anul 2003 la o competiţie internaţională din Austria a ocupat locul I.

Cultura oraşului. Reţeaua instituţiilor culturale este formată din 2 biblioteci publice, 2 case de cultură, şcoala muzicală şi şcoala de pictură. Oraşul dispune de televiziune locală „Almaz” şi două publicaţii periodice – „Glia drochiană” şi „Etalon”. Un adevărat monument de artă este Catedrala Adormirea Maicii Domnului, construită între anii 1988-1998.
Drochia este cunoscută pentru o seamă de monumente de cultură şi spiritualitate cum e Catedrala Adormirea Maicii Domnului care se înalţă pe o înălţime la una dintre intrările oraşului, care este pictată de un mare pictor roman Petre Achiţenie, monumentul Marelui Poet Naţional Mihai Eminescu de lângă liceul cu acelaşi nume, bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din faţa Consiliului Raional şi a altor locuri deosebite, cum e Poieniţa Luminoasă - un loc de relaxare şi retragere în sânul naturii din afara oraşului, a localurilor frumoase şi primitoare în număr mare, care fac din acest oraş un loc demn de vizitat, iar oamenii săi primitori şi deosebiţi, ca şi oraşul lor, în tot spaţiul Nordului Republicii Moldova.