Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Râşcani

Râşcani

Aşezarea geografică. Unitatea administrativ-teritorială raionul Rîşcani este situată la Nord -Vestul Republicii Moldova. La Nord raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud-Vest cu raionul Glodeni, la Vest - cu România.

Teritoriul raionului are o suprafaţă de 936,03 km2.

Altitudinile reliefului variază între 280 m (Pociumbeni) şi 115 m (Corlăteni).
 
Clima raionului este temperat - continentală, influenţată de masele de aer atlantice din Vest, mediteraniene Sud - Vest şi continental - excesive din Nord - Est.
Temperatura medie în luna ianuarie e de minus 8-10oC în  luna iulie 20-25° C.                                                                     

Cantitatea anuală de precipitaţii constitute circa 600 mm/m2 .

Apele raionului fac parte din bazinul Mării Negre. Pe teritoriul raionului curg rîurile Prut (rîu de frontieră cu România), rîuleţele Răut, Ciuhur, Copăceanca, Racoveţ, Pamerniţa, Camencuţa. În 1978 a fost finalizată construcţia nodului hidrotehnic „Costeşti   - Stînca"(consţrucţie comună a  URSS şi România) cu capacitate de 32 MGW. Suprafaţa bazinului acvatic, care deserveşte staţia hidroelectrică e de 59 km2 şi volumul de apă 1280 mln m3.

Serviciul vamal situat în preajma barajului Costeşti-Stînca e punctul de legătura a raionului cu localităţile judeţului Botoşani (România). Pe teritoriul raionului este situat aeroportul din satul Corlăteni. 

Raionul mai dispune de terenuri subacvatice cu suprafaţa totală de 4007 ha, inclusiv:  iazuri - 3780 ha.

Pe o suprafaţă de circa 4,5 mii ha se întind pădurile care sînt predominate de speciile de stejar, arţar, fag, tei, ulm, carpen şi altele.

Fauna raionului e constituită din diferite specii de mamifere, păsări, reptile si a. În păduri se pot intîlni: mistreţi, căprioare, vulpi, iepuri, bursuci, diferite mici rozătoare, deasemenea păsări cum ar fi: privighetoarea, ciocănitoarea, pupăza, sticletele, grangurul; reptile: şarpele de casă, vipera, năpircă.

Bazinele acvatice sînt populate de vidre, ondatre; păsări: raţe sălbatice, lişeţe, fundaci, gîşte, lebede; peşti: şalău, plătica, somn, crap, caras, şaran, biban, porcuşor si a.

Solul este reprezentat prin diferite tipuri de ciornoziom. Resursele naturale de pe teritoriul raionului sînt reprezentate prin materialele de construcţie: calcar, argila, nisip, prundiş care se află în apropierea satelor Druţa, Corlăteni, Branişte, Şaptebani.

Calcarul este extras din lanţurile de ridicături stîncoase ale „Toltrelor Prutului", constituind o valoare de unicat în Europa.

O bună parte a raionului este situată pe fundul fostelor mări Tortoniană si Sarmatică.

Descriere istorică.

Localitatea Rîşcani a fost întemeiată în decada a doua a sec.XIX. Denumirea şi-a luat începutul de la numele boierului Rîşcanu-Derojinski al cărui neam a stapînit aici intre anii 1818-1930.
Prima atestare documentară a unei localităţi pe locul actualului oraş Rîşcani datează cu a.1602. Actualul oraş Rîşcani s-a constituit din unirea a trei sate apropiate: Copăceanca, Ivanuşca şi Nihoreni.
Dupa datele recensamîntului din a. 1859 în localitatea Rîşcani erau 167 case şi 1 164 locuitori.
La sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX Localitatea reprezenta un mic centru comercial, unde de-a lungul străzii centrale se întindeau mici prăvălioare, care tîrguiau cu toate cele necesare pentru gospodăriile ţărăneşti, iar pe altă parte se înghesuiau căruţele cu mărfuri produse la sat.
 
Industria era reprezentată prin 17 mori de vînt şi de apă, circa 10 ateliere mici de confecţionare a roţilor pentru căruţe, de tinichea, butnărie.

Organizarea Administrativ-Teritorială a Raionului. Organizarea administrativ - teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova, urmărind scopul satisfacerii necesităţilor economice, sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor istorice, asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităţilor rurale şi urbane.

Organizarea administrativ - teritorială a raionului s-a efectuat pe două niveluri: satele, comunele şi oraşele constituie nivelul întîi,    raionul constituie nivelul al doilea. Total localităţi - 54.