Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Donduşeni

Donduşeni

Raionul Donduşeni este situat în Nord – Vestul Republicii Moldova. Relieful raionului reprezintă o câmpie deluroasă, puternic dezmembrată, cu o înclinaţie generală de la Nord – Vest spre Sud – Est. Extins pe platoul Moldovei – teritoriul raionului este fragmentat de văi, vâlcele şi râpi.

Localităţile raionului sunt supuse unei clime temperat – continentale, cu ierni blânde şi scurte şi veri călduroase şi lungi. Schimbările bruşte ale climei, produc fenomene nedorite: secete, ploi torenţiale, vijelii, furtuni, ploi cu grindină şi inundaţii.

Suprafaţa totală a raionului constituie 645 km2.
 
Raionul este preponderent agricol: Suprafaţa totală a resurselor funciare constituie 64,5 mii ha, inclusiv:
- Teren arabil 33,32 mii ha;
- Plantaţii multianuale 3,92 mii ha;
- Păşuni 8,50 mii ha;
 
Suprafaţa pădurilor şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră constituie 4,94 mii ha. Cernoziomurile acoperă circa 80% din teritoriul raionului.(51,62mii ha).
 
Raionul Donduşeni se clasifică pe locul 23 după mărime din cele 31 subiecte administrativ – teritoriale similare constituite în Republica Moldova şi constituie 2 la sută din teritoriul ţării.