Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Edineţ

Edineţ

Primele ştiri despre aşezările raionului coboară la anii de domnie a lui Alexandru cel Bun, care dăruieşte vornicului său Ivan Cupcici trei locuri pustii pentru întemeierea noi sate. În anul 1439, la 15 iulie a fost pusă temelia aşezării Veadineţ. Conform recensământului anilor 1772-74, în Edineţ erau doar 15 gospodării agricoli mari. În anul 1793 este atestată prima biserică. Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Teritoriul lui cu suprafaţa 932,91 km2 este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest. În partea de nord raionul se mărgineşte cu raionul Ocniţa, la est – cu raionul Donduşeni, la vest – raionul Briceni şi România, la sud – cu raionul Rîşcani.

 
Suprafaţa totală a raionului Edineţ constituie 93,2 mii hectare. Din suprafaţa totală a raionului 62,3 mii hectare constituie terenuri agricole, din care 59,1 hectare teren arabil, 0,03 mii hectare vii şi 2,8 mii hectare livezi.
 
Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 7954,89 ha, din care: 6208,84 ha proprietatea statului şi 1746,05 proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I. Fondul apelor constituie 2729,42 ha, inclusiv: 1920,69 ha proprietatea statului şi 808,73 ha proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I. Fondul de rezervă constituie 14804 ha.
 
Populaţia, conform recensămîntului din anul 2004, constituie 84072 persoane, inclusiv: în localităţile urbane – 25847 persoane, rurale – 58225 persoane. Populaţia economic activă o constituie 56,0 mii persoane.
 

Structura administrativ-teritorială. Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni.Transportul şi comunicaţiile:

Transportul şi comunicaţiile. În raion sînt deschise 53 rute regulate de călători, din care: 9 – Chişinău; 15 – interraionale, 3 – internaţionale (Moscova; Sanct-Petersburg; Botoşani), 26 – rurale (cuprind toate localităţile din raion). Au fost îndeplinite lucrări de întreţinere a autodrumurilor publice locale finanţate din bugetul raional. Din suma totală planificată pentru întreţinerea şi reparaţia autodrumurilor de 493,3 mii lei la acest capitol au fost evaluate 493,3 mii lei, dintre care 160,69 mii lei au fost valorificate la întreţinerea de iarnă 2005.