Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Ocniţa

Ocniţa

Ocniţa este un raion specific nordului  ţării şi are o istorie interesantă, scurtă, dar care cuprinde  evenimente istorice şi sociale de o importanţă deosebită. Dacă raionul Ocniţa, creat  la 11 noiembrie 1940, conform Hotărîrii Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), ca structură administrativ-teritorială n-ar fi trecut  prin  perioade de transformări, uneori neîndreptăţite,  fiind lipsit de statutul de raion (anii 1962 – 1975), (1979 – 2003), astăzi ar fi fost o unitate administrativ-teritorială cu o infrastructură economică avansată şi un nivel socio-cultural şi turistic înalt, ce ar corespunde  corespunde întocmai standardelor  europene contemporane.

Între anii 1975 – 1991,   Ocniţa se considera un  raion industrial-agrar, unde 60 la sută din volumul global al producţiei îl constituia industria, iar 40  la sută agricultura. Odată cu destrămarea  URSS şi proclamarea independenţei  Republicii Moldova în 1991 şi trecerea la economia de piaţă, structura şi aspectul de dezvoltare a raionului s-a schimbat radical.

Povara pusă pe umerii administraţiei publice nou-formate, s-a dovedit a fi peste măsură de grea. La data de 1 iunie 2003 datoriile creditoare ale  instituţiilor bugetare din raion constituiau peste 11 mln lei, inclusiv a instituţiilor medicale 3,8 mln lei. Datoriile primăriilor la salariu faţă de angajaţi, bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru prestarea diferitor servicii depăşeau suma de  2 mln lei. Din 10 întreprinderi industriale din raion activa fiecare a doua. Lipsea voinţa, dar şi posibilitatea  conducătorilor de întreprinderi de a asigura relansarea, restructurarea potenţialului economic. S- a micşorat considerabil fluxul de investiţii – unica şansă de redresare a economiei.

Avalansă de probleme, caracteristice perioadei de tranziţie la economia de piaţă, ce s-au  acumulat din fostul judeţ Edineţ a pus sarcina primordială în faţa aparatului Preşedintelui raionului, serviciilor subordonate Consiliului raional,  de  a orienta  corect  activitatea economică  şi a îmbunătăţi calitativ  nivelul de trai al oamenilor din teritoriul administrat. A fost creat un mediu favorabil de către autorităţile publice locale pentru încurajarea iniţiativei private, dezvoltarea întreprinderilor mici viabile.

În rezultat bugetul raional s-a majorat de 3,5 ori, iar salariile în mediu au crescut  aproape de 2 ori. O sarcină importantă pentru conducerea raionului a fost dezvoltarea sectorului agrar, prelucrarea terenurilor agricole şi consolidarea lor, deschiderea staţiunilor de maşini tehnologice, restabilirea sectorului zootehnic, trecerea la noile forme de organizare a relaţiilor în condiţiile economiei de piaţă.

Este de menţionat, că natura a înzestrat acest colţ  de pămînt cu oameni harnici, înţelepţi, modeşti şi gospodari, mîndri şi inteligenţi. Datorită  înaltei  responsabilităţi a primăriilor, a agenţilor economici şi a conducătorilor de instituţii, folosind diverse pîrghii  administrative locale, raionale şi centrale, s-a schimbat radical imaginea obiectelor de menire socială.

În  perioada scurtă de revenire la raion Consiliul raional a semnat pentru prima oară o serie de acorduri de colaborare şi de stabilire de  relaţii cultural-economice cu unităţile administrative: din Romania – judeţele Suceava, Botoşani, raioanele Secureni şi Moghiliov Podoliskii din Ucraina, Poviatul Iaroslav – Republica Polonă şi raionul Reciţa din Belorusia şi regiunea Hradec Cralove din Republica Cehă.
Din punct de vedere istoric,  raionul Ocniţa se  distinge prin faptul, că aici s-a desfăşurat   luptă cu tătarii a lui Ştefan cel Mare la Dumbrava din  satul Lipnic (Lipniţ) (1470), unde voievodul a repurtat o victorie strălucită. Întru comemorarea acestui eveniment, cu prilejul marcării a 500 ani de la trecerea în nefiinţă a Marelui domnitor,  în s. Lipnic a fost înălţat monumentul „Clopotul Memoriei”.

Raionul Ocniţa este renumit prin personalităţile marcante, care sînt originare din aceste părţi ori au activat pe  aceste locuri pitoreşti. Este vorba de  clasicul literaturii moldoveneşti Constantin Stamati, poetul şi cineastul Emil Loteanu, poetul Petru Zadnipru, cîntăreţul Teodor Negară, trompetistul Gavril Gronic, scriitorii tineri Mihai Rusu şi Renata Verejanu şi mulţi alţii.

Locurile  legate de  numele personalităţilor marcante,  născute pe meleagurile acestea,  au devenit  monumente istorice şi culturale  de mare valoare: muzeele „C. Stamati” s. Ocniţa, „Emil Loteanu” s. Clocuşna, „Petru Zadnipru” – s. Sauca, „Olga Cobîleanscaia” s. Unguri, monumentul  istoric, dedicat   răscoalei de la Hotin şi primei locomotive din or. Ocniţa la nodul feroviar, bustul lui Petru Movilă, şi contesei Contacuzino din or. Otaci, „Stîlpul Leahului” în s. Berezovca şi multe altele.
Ocniţa este renumită şi prin  valorificarea tezautului cultural naţoinal. A fost  creată Orchestra de Muzică Populară „Rapsozii Nordului”, ce a devenit laureat al concursului republican „La vatra horelor”, evoluiază cu succes pe scenele republicii colectivele de dansuri moderne „Izvoraş” şi „Inspiraţie” din or. Ocniţa. De o mare prestanţă în sportul moldovenesc se bucură   Clubul de fotbal „Nistru” din or. Otaci şi echipa feminină de volei a Şcolii Sportive din or.Ocniţa.