Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Briceni

Briceni

Raionul Briceni este cel mai de nord raion al Republicii Moldova şi se mărginește cu Ucraina la nord, România la vest. Teritoriul raionului are o suprafaţă de 81,47 mii ha. Populaţia raionului constituire 77 mii oameni, inclusiv: populaţie rurală: 63,5 mii oameni, urbană : 13,5 mii oameni. Componenţa populaţiei după naţionalitate: moldoveni – 70%, ucraineni – 25%, ruşi – 1,3%, alte naţionalităţi (minorităţi) – 3,7% 

 
Raionul Briceni este compus din 39 localităţi, inclusiv: oraşe – 2, sate – 37. 
 
Repere istorice:
Este cunoscută denumirea arhaică a Bricenilor, denumirea de început, cînd localitatea era dar un mic sătuc – Adicăuţi. Cea mai veche atestare documentară, descoperită pînă acum, aste din 1562. Dar cu denumirea de Briceni prima dată apare într-un uric semnat de Gaşpar Voievod în 1616.
Oraşul Briceni a dat Republicii Moldova mai multe personalităţi marcante, care sau manifestat cu succes în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei. Mai notorii sînt poeţii Paul Mihnea, Iosif Trahtenberg şi savantul Veceslav Perju.
 
Resurse naturale:
Resursele naturale ale or. Briceni sunt fondul funciar care este reprezentat de ciornoziomuri cu un grad înalt de productivitate.
În oraş este amenajat un parc cu 3 scuaruri. De asemenea este o zonă de agrement cu 4 iazuri unite prin cascade. Cel mai mare lac din teritoriu are 33 ha.
 
Economie:
Economia locală este formată din circa 100 agenţi economici, dintre care 10 sînt întreprinderi mai mari, care cu părere de rău, în prezent staţionează.
Una intre cele mai prospere întreprinderi din or. Briceni este Î.I. „Floare-Morari” care se ocupă cu creşterea şi realizarea florilor. Produce un vast sortiment de flori pe tot parcursul anului.
 
Infrastructura locală:
În oraş funcţionează o întreprindere municipală care acordă servicii comunale de salubrizare, aprovizionare cu apă şi canalizare. În prezent circa 70% din populaţia oraşului este conectată la gaze, în oraş există 2 cazangerii, care ar putea acoperi în mod centralizat necesităţile oraşului în energie termică.
De asemenea oraşul dispune de un hotel cu 25 locuri de cazare, două pieţe, 5 filiale ale băncilor şi două filiale a companiilor de asigurare.
 
Social:
Populaţia oraşului comform datelor statistice oficiale constituie 8700 locuitori.
În oraş sunt 11 instituţii de învăţămînt, inclusiv 3 licee, şcoala de muzică pentru copii, şcoala de arte plastice pentru copii, şcoala sportivă, 3 grădiniţi de copii etc. În oraş funcţionează biblioteca publică, un stadion, 4 săli de sport.
În oraş este un spital cu o capacitate de 170 locuri unde lucrează 138 unităţi personal medical,Centrul Medicilor de Familie, Centrul Medicină Preventivă.
În ultimii ani copii din şcoala de arte au fost decoraţi cu 5 medalii internaţionale în diferite ţări. Pe lîngă şcoală activează colectivul de dans modern „Capricio” care a participat la diferite manifestări pe plan naţional.