Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Animalele de companie

Animalele de companie

Regulile pentru introducerea animalelor de companie diferă în funcţie de ţara de unde veniţi. Aşadar, contactaţi veterinarul sau autoritatea naţională pentru a afla ce reguli se aplică pentru dumneavoastră şi pentru animalul dumneavoastră de companie. 

Specii de animale care pot fi incluse în lista animalelor de companie în R. Moldova 

  • Cîini;
  • Pisici;
  • Dihori domestici;
  • Nevertebrate(cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, anfibieni, reptile;
  • Păsări: toate speciile(cu excepţia păsărilor de curte);
  • Mamifere: rozătoare şi iepuri domestici.

Dacă aveţi cu D-stră careva din animalele enumărate mai sus atunci ar trebui să fiţi siguri că animalul D-stră respectă condiţiile de intrare pe teritoriul R. Moldova. El trebuie să:

a) prevadă existenţa unor elemente de identificare a numelui şi adresei proprietarului animalului;

b) fie supus vaccinării antirabice în conformitate cu recomandările laboratorului producător, efectuată animalului în cauză cu un vaccin inactivat de cel puțin o unitate antigenică per doză (standard OMS), confirmat prin certificatul sanitar-veterinar, sau paşaport;

c) fie supus unei titrări a anticorpilor de protecţie, titrul fiind de cel puţin 0,5 UI/ml, realizate pe un eşantion la cel puţin 30 de zile de la vaccinare şi cu 3 luni înainte de momentul mişcării, prelevat de un midic veterinar de liberă practică împuternicit, confirmat prin certificatul sanitar-veterinar, sau pașaport.

Nu este necesară repetarea titrării anticorpilor la un animal de companie care a fost revaccinat în mod periodic la intrevalele ptevăzute la litera c), fără întreruperea protocolului de vaccinare de laboratorul producător.

Perioadă de trei luni nu se aplică în cazul reintrării unui animal de companie al cărui paşaport certifică realizarea titrării, cu rezultat pozitiv, înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Descarcă Normele sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie.