Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Despre Moldova


Introducerea şi scoaterea bunurilor

Introducerea şi scoaterea bunurilor

Sunt scutite de plăţi la intrare

1. Obiecte de uz personal - haine şi încălţăminte personală, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produse alimentare de necesitate personală. Bunurile menţionate nu pot fi destinate activităţii comerciale sau de producţie;

2. Următoarele mărfuri:

 

 • Bere fabricată din malţ - 5 litri
 • Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decit cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase - 2 litri
 • Ţigări de foi, trabucuri - 50 bucati
 • Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun - 200 bucăţi
 • Carburanţi. Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport cu care persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova
 • Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare - 3 unităţi
 • Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale - 1 unitate
 • Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate  3 unităţi
 • Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decit  cele tricotate sau croşetate - 3 unităţi
 • Încălţăminte  - 2 perechi
 • Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora - 1 unitate
 • Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio - 1 unitate
 • Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice - 1 unitate
 • Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video  - 1 unitate
 • Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil) - 2 unităţi
 • Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice - 1 unitate
 • Ceasuri de toate tipurile - 3 unităţi
 • Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare - 4 unităţi
 • Alte bunuri a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie.
 • Bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene;

 

Obligaţia de a confirma faptul că marfa nu este destinată activităţii comerciale sau de producţie se pune în seama persoanei fizice care deplasează marfa.

Scoaterea valorilor culturale este interzisă. Alte valori din domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul ţării cu condiţia prezentării autorizaţiei eliberate de Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, on care se specifică costul obiectului şi faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.

Cotarea valutei naţionale şi internaţionale

Pînă la 10.000 euro (sau echivalentul lor) - declaraţie verbală

De la 10.000 pînă la 50.000 euro (sau echivalentul lor) - declaraţie în scris

Actele vamale ce confirmă introducerea valutei respective pe teritoriul Republicii Moldova; şi/sau permisiunea de a scoate valută străină de pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, de o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei

Lista documentelor care trebuie să le deţină cetăţenii pentru traversarea frontierei de stat stabilite prin Acordul cu privire la călătoriile fără vize încheiat între Republica Moldova şi Ucraina

Pentru cetăţenii Moldovei:

- paşaport diplomatic, paşaport de serviciu, paşaport de cetăţean al Republicii Moldova pentru plecare on străinătate, buletin de identitate al marinarului sau extrasul lui doar în cazul atribuţiei navale, legitimaţia membrului de echipaj al vasului aerian sau extrasul lui doar la misiune de zbor, certificat de întoarcere în Republica Moldova (doar pentru întoarcere în Republica Moldova).

Pentru cetăţenii Ucrainei:

- paşaport diplomatic, paşaport de serviciu, paşaport de cetăţean al Ucrainei pentru plecare în străinătate, document de călătorie a copilului, paşaport de marinar însoţit de rolul de echipaj sau extrasul din acesta, legitimaţie de membru al echipajului navei aeriene, certificat de întoarcere în Ucraina (doar pentru întoarcere în Ucraina).

Actualmente   pentru   traversarea   frontierei   moldo-ucrainene nu sînt valabile:

a) Paşaportul intern al fostei URSS cu confirmarea cetăţeniei;

b) Buletinul de identitate al Republicii Moldova sau al Ucrainei (cu excepţia cetăţenilor domiciliaţi în localităţile de frontieră);

c) Certificatul de naştere al copilului.

Minorii au dreptul de a intra în şi de a ieşi din Republica Moldova fiind însoţiţi de reprezentantul lor legitim, sau de o persoană de insoţire.

Minorii (elevii şi studenţii), care au atins vîrsta de 14 ani, admişi în instituţiile de învăţămînt ale altor state, la ieşire din Republica Moldova prezintă confirmarea de înmatriculare în instituţia de învăţămînt respectivă şi acordul unui părinte legalizată notarial.

Trecerea simplificată pentru cetăţenii din localităţile de frontieră

În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei s-a stabilit:

„cetăţenii Republicii Moldova şi Ucrainei, care locuiesc permanent în raioanele administrative de frontieră, traversează frontiera în ordine simplificată pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de transport, care le aparţin, cu capacitatea de maxim 3,5 tone, în baza buletinelor de identitate sau paşapoartelor pentru plecare în străinătate.

Alte informaţii

Proprietarul sau şoferul mijlocului de transport este obligat să posede poliţa de asigurare obligatorie pentru răspunderea civilă auto.

Cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie pot intra în Republica Moldova şi pleca din Republica Moldova în baza actelor valabile pentru traversarea frontierei de stat aprobate sau recunoscute în Republica Moldova şi în baza vizei

Vă îndemnăm să adresaţi orice întrebare legată de informaţiile despre traversarea frontierei, precum şi plângerile sau sugestiile dumneavostră, prin intermediul telefonului „linie fierbinte" a Serviciului Grăniceri

(373 22) 25 96 75