Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online
Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănastirea de călugări Capriana, este una din cele mai vechi mănăstiri din Basarabia. Mănăstirea este situată la o distanţă de 35 km de Chişinău, la marginea localităţii Isnovăţ, pe malul rîului cu acelaşi nume. Primele documente ce conţin referiri mănăstirea Căpriana, datează din timpul domniei în Moldova a lui Alexandru cel Bun (1400-1432).

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

În 1678, într-o zonă de codru, la izvorul raului Cogalnic (cca. 55 km vest de Chişinău), marele stolnic Mihail Hâncu înfiinţează, la rugămintea fiicei sale, o mănăstire de maici. Bisericile din lemn şi chiliile monahale în secolul XVII sunt deseori devastate de năvălirea tătarilor. Din această cauză mănăstirea "Sf. Parascheva" periodic rămane pustie. La 1835 este zidită din piatră biserica de vară în stil rus-bizantin, mai târziu la 1841 se înalţă biserica de iarnă.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănăstirea este situată la 70 km nord-vest de Chişinău, în satul Hârjeuca. Pentru prima dată în această zonă de codru a apărut o comunitate monahală în anul 1740, ceva mai târziu sunt construite biserici şi chilii din lemn. În prima jumătate a secolului XIX mănăstirea Hârjeuca cunoaşte o perioadă de înflorire, fiind plasată într-un parc amenajat cu lacuri, havuzuri şi alei.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănăstirea "Rudi" este situată în judeţul Soroca. Biserica mănăstirii este construită de Duca Vodă în 1777, pe moşia fraţilor Andronache şi Teodor. Rudi, cu mijloacele lor şi ale negustorului Donciul din Movilău (Podolia). Biserica ramasa de la schitul Rudi a fost inchisa in 1846 prin decizia autoritatilor eparhiale si a fost data sub supraveghere parohiei din satul Rudi de Jos. Mai tirziu, proprietar devenind un oarecare Mihail Rosea, ruda apropiata a lui Bogus, a fost transformata in locuinta pentru servitori. 

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Saharna, mănăstire pentru bărbați, este situată la 8 km de Rezina, 45 km de or. Orhei și 120 km de Chișinău. Mănăstirea Sfintei Treimi din Saharna este pitoresc amplasată pe trei trepte (nivele), suprapuse una peste alta, având în jur treceri din piatră. În apropiere curge râul Nistru, pe malul căruia este situat satul Saharna. Mănăstirea este imprejmuită de dealuri, alocuri acoperite de pădure. Istoria complexului monahal Saharna se trage din adâncul veacurilor, stâncilor inalte și a tihnei seculare.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănăstirea rupestră "Țâpova" este situată pe malul drept al Nistrului, în apropierea satului cu aceeși denumire (s. Țâpova), raionul Rezina. Mănăstirea este zidită pe vârful unor stânci abrupte, deschizând o priveliște fermecatoare a luncii fluviului Nistru, fiind situată la 100 m deasupra nivelului apei. Mănăstirea rupestră "Țâpova" este perfect armonizată cu natura din jur, fiind săpată în roci calcaroase. De un interes deosebit este biserica "Adormirii Maicii Domnului", care este destul de spațioasă, de tip bazilical, având pereții tencuiți și calotă semisferică boltită imitând cerul.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănăstirea Curchi este o mănăstire de călugări din Republica Moldova, una din cele mai însemnate monumente ale arhitecturii basarabene. Este situată în Codrii Orheiului, pe teritoriul satului Curchi, raionul Orhei. Ca ansamblu arhitectural s-a constituit în secolele XVIII - XIX. Este compusă din cinci biserici, două cladiri cu chilii, stăreţie, mai multe încăperi auxiliare livadă, un schit cu arhondaric aflat la 500 m de Mănăstire şi un bazin de piatra.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Istoria acestei mănăstiri începe în 1804, când a venit pe acest loc răzaşul Efrem Iurco din satul Oliscani, judetul Orhei, care era văduv şi a dorit să devină călugăr. După rugaminţile lui, au mai venit pe urmă, trei ieromonahi: Serafim, loanichie şi Macarie, şi un călugăr cu numele Atanasie. Aceştia şi-au făcut fiecare câte un adăpost. Ei aveau fiecare câte o carte de milostenie, aşa că trăiau şi se hrăneau cu ce adunau de la creştini.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Este un lăcaş de călugări, distrus de mai multe ori de invaziile turcilor. Rămăşiţele s-au păstrat până prin sec. XIX. În locul mănăstiri vechi au rămas doar câteva pietre cu inscripţii şi o căsuţă amenajată cu icoane şi lumânări, care se bucură în permanenţă de atitudine grijulie din partea băştinaşilor şi a vizitatorilor. Sorocenii veneau aici să se roage lui Dumnezeu pentru sănătate, linişte şi pace. Reconstrucţia mănăstirei a început în anii '90 ai sec. XX, pe panta de nord a versantului, în partea opusă aşezării iniţiale. Actualmente, la mănăstirea "Cosăuţi" vin numeroşi credincioşi, călători şi turişti care işi alină sufletul şi găsesc aici clipe de înălţare.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Mănăstirea Japca, situată la o distanţă de 10 km de orăşelul Camenca, pe malul Nistrului, este singura mănăstire din Basarabia care n-a fost desfiinţată de către autoritaţile sovietice. Această mănăstire are o rară amplasare prin frumuseţea orizontului ce se deschide privirilor turisti. Stâncile de deasupra mănăstirii şi îndeosebi de la schitul vechi, şerpuirile Nistrului ce se pot urmări cu privirea până departe stejarii şi grădinile ce o înconjoară constituie frumuseţea deosebită a mănăstirii.

«  <  1  2  >  »