Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online

Rezervaţia naturală Iagorlâc

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud

Rezervaţia ştiinţifică Iagorlâc a fost înfiinţată în 1988. Este situată la gura râului lagorâc, pe malul stâng al Nistrului, în împrejurimile golfului Goieni. Teritoriul rezervaţiei se desfăşoară pe o suprafaţă de 877 ha de teren uscat şi 270 ha de suprafaţă acvatică.

Rezervaţia include sisteme ecologice acvatice şi terestre, în care au fost create condiţii pentru reproducerea animalelor şi plantelor. Este situată la gura râului Iagorlâc, pe malul stâng al Nistrului. Rezervaţia a fost organizată în scopul păstrării şi studierii condiţiilor ecologice caracteristice bazinelor de apă din apropierea Nistrului.

Cea mai mare valoare a rezervaţiei naturale "Iagorlâc" constă în faptul că aici sunt foarte multe specii rare şi pe cale de dispariţie de plante, care intră în fitocenozele unicale, situate pe pantele calcarizate de stepă ale râurilor Iagorlâc, Iagorlâcul uscat şi a unor pârâuri mari.  

Cu regret, puterea colaboratorilor rezervaţiei naturale şi mijloacele alocate, în momentul de faţă, pentru întreţinerea ei sunt evident insuficiente pentru funcţionarea normală şi rezolvarea problemelor puse în faţa rezervaţiei.  


Bazinele de apă ale rezervaţiei naturale de asemenea sunt preferate de diverşi reprezentanţi ai faunei. Cea mai mare însemnătate ele o au pentru diverse specii de peşti, care le folosesc pentru depunerea icrelor. Ihtiofauna enumeră 23 de specii de peşti. Se intâlnesc 29 de specii de mamifere, 121 de specii de păsări din 14 ordine.  Specii rare sunt: popândăul european (Spermophilus citelus), hermelina, şarpele de alun, şarpele cu abdomen galben, broasca ţestoasă de apă. Din speciile incluse în Cartea Roşie a Moldovei se întâlnesc lebăda de vară, iar vulturul pescar (Pandion haliaetus ) şi eretele vânat (Circus cyaneus) se întâlnesc în timpul migraţiei. Ornitofauna rezervaţiei constituie 167 de specii de păsări, dintre care 91 dintre ele îşi fac cuiburi. 15 specii de păsări, înregistrate în rezervaţia naturală, sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei (2001), 12 specii în Cartea Roşie a Ucrainei (1994).