Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online

Suta de Movile

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord

„Suta de Movile" prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Unii savanţi constată că „Suta de Movile" ("Centum Monticuli" după Dimitrie Cantemir") este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Marii Mediteraneene - bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani în urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Amplasament: raionul Râşcani, între satele Branişte şi Cobani (raionul Glodeni), ocolul silvic Râşcani, Avrămeni-Nagornoe, parcelele 32, 65; Petruşeni, parcelele 26-31. O mulţime de movile cu înălţimea de 15-30 m pe terase în apropierea Prutului. Versantul abrupt este împăduirit. Izvoare, mlaştini.

Rezervatia "Suta de movile" e încadrată în etajul de cvercete cu stejar (FD1) cu tipul de staţiune: - Deluros de cvercete cu stejar pedunculat, platouri, versanţi cu pante mici de bonitate mijlocie şi superioară, cenuşii edafic mare. Au fost identificate două tipuri de pădure: - Stejăret pe platouri din regiunea de deal de productivitate mijlocie; - Stejăret cu cireş de productivitate mijlocie.

„Suta de Movile" are o lungime de 8 km şi o lăţime de 2,3-1,7 km, iar originalitatea acestora este imprimată de mulţimea microformelor de relief - peste 3500 de movile, cu precădere alungite, pronunţate, cu pante abrupte şi înalţimi de la 1-3 m până la 30 m ("Movila Ţiganului"). Peisajul cuprinde 6 terase ale Prutului, marcate de la altitudinea de 50-60 m a luncii până la 160-170 m a versantului şi se desfăşoară pe o suprafaţă de cca 1600 ha. Fâşiile dintre rândurile de movile sunt slab valuroase. Movilele şi rândurile formate de ele sunt paralele cu lunca Prutului.  Se spune că aici au avut loc bătălii crâncene pe acest imens câmp. Biruitorii şi-au îngropat eroii, ridicând aceste movile: pentru cei de rând - mai mici, pentru căpetenii - mai mari.