Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online
Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Situat la cca 200 km de Chişinău, satul Cobani, conform ultimelor investigaţii istorice este localitatea cu cea mai timpurie atestare documentară de pe teritoriul Republicii – anul 1374, pe când se numea Zubreuţi. Lângă acest sat, de-a lungul Prutului, îşi are începutul unul dintre cele mai impresionante monumente ale naturii din ţară: şirul toltrelor, formaţiune specifică zonei Prutului de Sus şi o prezenţă unică în Europa.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească" reprezintă un tezaur naţional, care urmează să fie îmbogăţit, valorificat şi extins în tot arealul Prutului de Mijloc, de la Criva până la Pruteni. Pădurea din lunca Prutului, luată sub protecţia statului din anul 1993, este una dintre cele mai valoroase şi bătrâne păduri de luncă din Europa.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

„Suta de Movile" prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Unii savanţi constată că „Suta de Movile" ("Centum Monticuli" după Dimitrie Cantemir") este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Marii Mediteraneene - bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani în urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Peştera, cu lungimea actuală a reţelei speologice de peste 100 km, prezintă unul din cele mai mari cavernamente din Europa. Ea e situată la 1,5 km vest de s. Criva în preajma carierei de gips. Peştera se află la extremitatea sudică a Regiunii carstice Volhyno-Podoliene şi coincide cu aria de răspîndire la adîncimi mici a gipsului miocen care are forma unei fîşii late de 10-15 km şi poate fi urmărită în aflorimente pe o distanţă de cca. 280 km de la orăşelul Şiret regiunea Łvov pînă la satul Ivancăuţi de pe malul drept al Prutului.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Parcul peisajer din satul Ţaul, judeţul Edineţ, a fost creat în anii 1901-1904 conform planului arhitectului V. Vladislavski-Padalko. El este compartimentat în patru zone - două de silvoparc, una peisajeră şi ultima formată din pomi fructiferi. Pe teritoriul parcului se află câteva lacuri.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia naturală “Codrii” este situată în partea NW a Podişului Central Moldovenesc, între Prut şi Nistru. Administrează o parte din pădurile şi terenurile forestiere din zona Codrilor în treimea superioară a bazinelor hidrografice ale râurilor Cogâlnic, Botna şi Bâc. Este administrat de Asociaţia de Stat pentru Silvicultură “Moldsilva”.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia ştiinţifică Iagorlâc a fost înfiinţată în 1988. Este situată la gura râului lagorâc, pe malul stâng al Nistrului, în împrejurimile golfului Goieni. Teritoriul rezervaţiei se desfăşoară pe o suprafaţă de 877 ha de teren uscat şi 270 ha de suprafaţă acvatică.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia naturală de stat "Prutul de Jos" e creată pe baza lacului Beleu, care e un relief al limanului dunărean de apă dulce, format într-o depresiune din lunca râului Prut, aflat la vest de satul Slobozia Mare. Lacul Beleu prezintă un mare interes ca monument al naturii de o mare valoare ştiinţifică, culturală şi estetică. În prezent nivelul apei în lacul Beleu, în mare măsură, depinde de nivelul apei din Dunăre şi, respectiv, din râul Prut, şi variază în dependenţă de inundaţiile de primăvară şi vară.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia naturală de stat "Plaiul Fagului" a fost creată la 12 martie 1992 în scopul conservării, regenerării, redresării ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoreşti şi mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

„Peştera surprizelor", cu lungimea galeriilor de 1700 m, este a doua ca mărime în Republica Moldova după peştera „Emil Racoviţă", a treia ca lungime din Europa şi a şasea din lume. Este situată în pădurea dinspre Zolonceni, pe malul drept al fluviului Nistru, la o distanţă de 2 km nord-est de oraşul Criuleni. A fost descoperită de speleologi amatori prin anii 70 ai secolului XX.

«  <  1  2  3  >  »