Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online
Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

 MOVILA MĂGURA – FENOMEN GEOMORFOLOGIC ȘI PEISAGISTIC

Movila (tumul), a carei înălțime constituie 14 m., construită pe platoul predominant, (Кравчиук, Верина, Сухов, 1976). De pe vîrful tumulului se deschide o panoramă cu raza de pînă la 40 km. Privitor la altitudinea absolută a Măgurii, exista diferite date de la 387 (Harta fizico-geografica, 1994) pînă la 388,9 m. (Кравчук, Верина, Сухов, 1976). Cînd și cine a construit tumulul – nu se știe. în anii 60–80 pe vîrf a fost construita o piramida geodezica, actualmente demontata și inlocuita cu o cruce de piatra. Această cruce a fost instalata de locuitorii din localitățile adiacente în perioada postbelică. În perioada sovietica a fost scoasa și îngropată în corpul tumulului, fiind restabilită după declararea independenței, sub formă de cruce de inox.

 

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

  Din totalul de 19 rezervații peisagistice și naturale ale regiunii Nistrului de Mijloc, un interes deosebit reprezintă rezervația Valea Adîncă, care include trei defilee cu maluri înalte de pînă la 180 m și prăpăstioase (unul dintre care abundent împădurit, se dechide spre Nistru chiar în centrul satului Rașcov), stînci ciudate străpunse de grote și peșteri greu accesibile pentru vizitatori. 

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Stîncă abruptă pe valea rîului Vilia. Pe teritoiul sectorului landşaftic se află monumentul geologic - secţiunea stratotipică tortonă. Pantele văii sunt acoperite cu pădure de stejar peduncilat. Specii însoţitoare arţar, plop şi multe specii de tufari.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervația Complexului geologic și paleontologic din bazinul rîului Lopatnic are farmecul său. Între satele Caracușenii Vechi și Corjeuți el taie aproape oblic masivul de recifi calcaroși, formînd cîteva defilee și chei adînci și înguste. Cel mai impresionant este defileul Ciuntucu maluri abrupte, aproape fisurate de grote și peșteri asînci. Una din peșteri este numită de localnici ”Borta Ciuntului”.

 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Muzeul Găgăuz Național de Istorie și Etnografie a fost fondat în satul Beșalma la 16 septembrie 1966. Din 1988 muzeul poartă numele fondatorului său D. N. Cara Cioban, om ilustru care a contribuit la dezvoltarea mai multor domenii de artă. După absolvirea institutului de literatură "M. Gorki" din Moscova el a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din URSS

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervația ”Fetești” (555 ha la nord-est de satul cu același nume) este situată între satele Trinca și Fetești, unde rîul Draghiște (afluent din dreapta Racovățului)  meandrează printre locuri calcaroase, formînd un defileu cu maluri înalte și abrupte, cu o înălțime de pînă la 250 de metri.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Cetăţi medievale
Detalii

Tot pe moșia satului Rudi pe un platou înalt triunghiular, ocrotit din două părți de păduri și maluri abrupte, răzbat la suprafață ruinele unei cetăți a tracilor sau a geto-dacilor, numită ”La trei cruci”. Cetatea este slab studiată. Pe zidurile ei se găsesc pietroaie enorme, simetrice, cu o lungime de 4-5 m și o lățime de 1-2 m, fiecare cîntărind aproximativ zece tone.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Monumente, statui
Detalii

 Monumentul este o construcţie de metal, cu o înălţime de 25 de metri, realizată după modelul celor înălţate la Oneşti şi la Mănăstirea Putna, confecţionată cu banii familiei Dohotaru şi donată postului de radio Vocea Basarabiei prin intermediul filialei din Oneşti a Asociaţiei Pro-Basarabia şi Bucovina, reprezentată de inimosul român de origine basarabeană Constantin Rusanovschi.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Destinaţii balneare
Detalii

Cahul este un oraș în partea de sud-vest a Reublicii Moldova, situat la frontiera cu Romamia și la 175 km de Chișinău. Localitatea este menționată pentru prima oară în secolul XVI sub numele de Frumoasa, sub care figurează până în secolul XIX și, alături de Kahul (numele tătăresc) până la începutul secolului XX.Cu 40 mii de locuitori , Cahul este centrul administrativ al raionuluii cu același nume. Este al 6-lea oraș ca mărime din țară, (după Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina și Rîbnița), dar al treilea după dezvoltare economică și ca importanță socială.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Destinaţii balneare
Detalii

Cahul este un oraș în partea de sud-vest a Reublicii Moldova, situat la frontiera cu Romamia și la 175 km de Chișinău. Localitatea este menționată pentru prima oară în secolul XVI sub numele de Frumoasa, sub care figurează până în secolul XIX și, alături de Kahul (numele tătăresc) până la începutul secolului XX.Cu 40 mii de locuitori , Cahul este centrul administrativ al raionuluii cu același nume. Este al 6-lea oraș ca mărime din țară, (după Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina și Rîbnița), dar al treilea după dezvoltare economică și ca importanță socială.

«  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  »