Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online
Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervația peisagistică - ”La 33 de vaduri” este situată în colțul de nord-vest al republicii, unde pe un spațiu modest ca suprafață are loc o concentrare neobișnuită de monumente geologice, paleontologice și arheologice.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Albia veche a Nistrului, pădure de luncă inundabilă. Speciile: plop, stejar pedunculat, frasin, salcie, luncă mlăştinoasă. Multe plante rare şi relicte: peştişoară plutitoare, castanul de apă, plescăiţa şi a. Colonii de bîtlani.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

A fost intemeiata in anul 1869, ca schit al manastirii Harjauca. In anul 1872 se sfinteste biserica cu hramul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Manastirea a fost intemeiata pe locul unde ar fi trebuit sa se mute obstea satului Harjauca, ce locuia prea aproape de manastirea cu acelasi nume.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervatia Trebujeni se afla in raionul Orhei, intre satele Furceni si Trebujeni. Se inscrie in categoria arealelor protejate ce beneficiaza de formele caracteristice reliefului carstic, dezvoltat pe calcare sarmatiene in versantii abrupti - stincosi ai piriului Raut.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci” este amplasată în partea axială a regiunii orografice de silvostepă – Colinele Tigheciului, care pornesc din Codrii Moldovei Centrale spre sudul republicii pe o lungime de peste 100 km, la o altitudine maximala - 301 m.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Gospodăria este situată pe malul Răutului, în localitatea Butuceni, raionul Orhei, la 57 km de Chișinău.

Include astăzi mai multe case bătrînești, unele dintre ele, de peste 100 de ani vechime. E uimitoare îmbinarea stilului tradițional cu dotările moderne…

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Muzee
Detalii

În conacul boierului de origine armeană Karp Balioz din s.Ivancea din 1984 funcţionează un muzeu cu specific etnografic cunoscut de mulţi turisti drept Muzeul Mestesugurilor Populare din Moldova. Se află la doar 35 km de Chiюinău. Edificiul impresionează prin stilul său clasic caracteristic resedinţelor aristocraţilor rusi din sec. XIX.. Actualmente în muzeu sînt amenajate expoziţii permanente ale majorităţii mestesugurilor tradiţionale moldovenilor.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Atracţii Naturale
Detalii

Rezervatia "La Castel" este încadrata în etajul deluros de cvercete de deal (FD2) cu două tipuri de staţiune:
- Deluros de cvercete, eroziune excesivă Pi, cu erodisoluri şi soluri desfundate argiloiluviale, edafic mare;
- Deluros de cvercete cu şleauri cu gorun (stejar) şi goruneto-şleauri, platouri, versanţi uşor înclinaţi Ps/m, cenuşiu edafic mare.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Destinaţii balneare
Detalii

Pe baza apelor minerale de la Cahul s-a construit o stațiune balneologică - ”Nufărul alb”. Aceste ape, depistate în 1956, după o anumită exploatare geologică, s-au dovedit foarte prețioase, ele avînd o componență chimică și energetică unică. Fiind constituită din săruri sulfuroase medii (78 mg/l), clorură de natriu și iod (22 mg/l), brom (136 mg/l) cu o mineralizare scăzută, aceste ape sînt considerate pentru tratament bune și foarte bune.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Tururi mănăstiri
Detalii

Schitul Izvoare s-a format dupa 1990, pe lînga biserica Sfîntul Dumitru, construită in 1907 de un proprietar de pămînt cu dare de mînă, pe nume Bantaș. În perioada comunista biserica a fost Schitul Izvoare (schit de călugari, obște în formare)la marginea satului Izvoare, folosită ca depozit de ingrășăminte chimice, dar după anul 1990, o data cu înfiintarea schitului, călugării au reconstruit-o aproape în întregime. Tot atunci a fost scoasă la iveala vechea frescă.

«  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  »