Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online
Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Chişinău
Tip atracţie: Monumente, statui
Detalii

A fost înălțat în anul 1992. Autorii - sculptorul N. Epelbaum, arhitect S. Shoihet. Este amplasat între str. Pușkin și Bd. Grigore Vieru. Monumentul se compune dintr-o stela orizontală din granit cu următorul text în limbile română, rusă și ivrit: Martiri și victime din ghetoul Chișinău! Noi, cei vii, nu vă uităm, și statuia din bronz a rabinului redată într-o atitudine evocatoare cu puternice stilizări ale formelor.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud
Tip atracţie: Muzee
Detalii

 Părintele Ioan s-a născut la 14 iunie 1862, în comuna Sălcuţa, judeţul Tighina, primind la botez numele Elisei (de fapt, aşa şi-l cunoşteau mulţi consăteni de-ai săi). De la 14 ani proorocea şi prezicea ce va fi, sătenilor cărora li se rătăceau vitele le spunea când acestea se vor întoarce sau în ce loc să le găsească.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Chişinău
Tip atracţie: Muzee
Detalii

La data de 28 noiembrie 2007 prin ordinul conducerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova a fost fondată instituţia muzeistică, în baza căruia au fost expuse obiectele vechi din istoria devenirii vămilor. Sediul Muzeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova se află în incinta Centrului de instruire, într-o sală specială fiind plasate mostre din arheologie, etnologie şi folclor, filatelie, istorie, numismatică, tehnologie, etc.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Chişinău
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Muzeul Memoriei Neamului ocupă un spaţiu dintr-un bloc locativ. Este un muzeu privat, deschis în anul 2002, la iniţiativa lui V. Pirogan, demersurile căruia – printre care achiziţionarea localului, deschiderea muzeului, completarea expoziţiilor muzeale etc. - s-au realizat prioritar cu suportul celor care au fost victime ale fărădelegilor regimului stalinist.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Nord
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Muzeul, înfiinţat în anul 1960, a avut pe parcursul perioadei sale de funcţionare mai multe sedii. Din 12 februarie 2004 Muzeul de Istorie şi Etnografie se află pe strada Lăpuşneanu, întro clădire de tip modern, incompatibilă cu menirea şi semnificaţia instituţiei (muzeului) pe care o găzduieşte.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Muzee
Detalii

 Muzeul este găzduit într-o clădire de epocă, aflată într-o stare bună. Expoziţiile (permanente) ale Muzeului de studiere a ţinutului din Bender sunt structurate conform criteriilor sovietice. Există, astfel, o expoziţie dedicată perioadei 1917-1940 interpretată tendenţios drept perioada de ocupaţie românească.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Chişinău
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Muzeul ocupă un spaţiu decent în incinta Casei Centrale a Armatei şi este  subordonat Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Muzeul funcţionează cu începere din anul 1995, numărul exponatelor completându-se de la an la an.

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Clădirea Muzeului este o fostă vilă construită în stil neoromânesc, aflată întro stare bună. O sală a Muzeului - destinată celui de-al doilea război mondial - găzduişte o expoziţie bine structurată, exponatele căreia sunt însoţite de texte în limba română şi rusă. 

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Muzee
Detalii

Muzeul ocupă o sală din incinta Liceului teoretic „Petre Ştefănucă”. Muzeul reprezintă în sine o expoziţie permanentă de documente referitoare la istoria localităţii Ialoveni, dar şi de obiecte care au aparţinut localnicilor sau care reproduc fragmente din viaţa şi activitatea acestora în trecut şi prezent. 

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Centru
Tip atracţie: Monumente, statui
Detalii

Monumentul este amplasat in curtea bisericii "Sfântul Dumitru" din Orhei, ctitorul careia a fost Domnitorul Moldovei Vasile Lupu (1636). Statuia din bronz il reprezinta pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramotă domnească. Imaginea statuară este redată în mişcare. Postamentul din piatră gălbuie de Cosăuţi are o formă octagonală, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin intermediul unei forme cilindrice.

«  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  »