Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel
Atracţii turistice
Moldova RomaniaAsistenţă online

Rezervaţia naturală Prutul de Jos

Ţara: : Moldova      Regiune: Regiunea Sud

Rezervaţia naturală de stat "Prutul de Jos" e creată pe baza lacului Beleu, care e un relief al limanului dunărean de apă dulce, format într-o depresiune din lunca râului Prut, aflat la vest de satul Slobozia Mare. Lacul Beleu prezintă un mare interes ca monument al naturii de o mare valoare ştiinţifică, culturală şi estetică. În prezent nivelul apei în lacul Beleu, în mare măsură, depinde de nivelul apei din Dunăre şi, respectiv, din râul Prut, şi variază în dependenţă de inundaţiile de primăvară şi vară.

Pe restul teritoriului cresc stufărişuri, salcisuri (Salix alba, S.fragilis, S.viminalis, S.triandra) şi ierburi caracteristice pajiştilor de luncă inundabilă. În nordul şi nord-estul lacului, unde zona de flux şi reflux este mare, are loc acumularea depunerilor aluviale, creând condiţii favorabile pentru dezvoltarea stufului (Phragmites australis) şi papurei (Typha angustifolia). Nivelul apei în lac depinde de nivelul apei din Dunăre şi Prut.

Se propune ca rezervaţia să fie inclusă în rezervaţia biosferei Delta Dunării. C.Mihăilescu a apreciat, că după provenienţă, lacul este un relict al Dunării, ca şi lacul Brateş, de pe dreapta Prutului. Suprafaţa lacului cu adâncimi de 1m constituie 22,5 ha. Volumul apei era 8,39 mln/m3, adâncimea medie - 0,5-1,5 m, adâncimea maximala - 2 m, lungimea - 5 km, şi lăţimea de 2 km.  

În anul 1990 lacul Beleu a secat complet, iar în anul 1991, în rezultatul ploilor abundente de vară de la 20 iunie - 10 septembrie, cu mici întreruperi, apele au acoperit nu numai împrejurimile lacului, ci şi aproape toată lunca din cursul inferior al Prutului. Apa se afla în permanenţă comunicaţie cu râul Prut prin cele trei gârle de acumulare: Manolescu, Popovca şi Bugaiov, iar alte doua gârle de evacuare - Rotaru şi Nevodului sunt situate în partea de sud-est a lacului. Clima aici e călduroasă, moderat-continentală, cu temperatura medie a aerului de +9 grade C. Îngheţurile de iarnă continuă până la finele lui februarie, uneori în orele nocturne - şi la începutul lunii martie, iar primele îngheţuri de toamnă apar în decada a treia a lui noiembrie. Lacul Beleu are o mare însemnătate nu numai pentru republică, ci şi pentru statele vecine, deoarece este un loc de trai şi de popas pentru multe păsări de apă. E destul de bogată şi lumea plantelor.  

În 2006 rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” este afectată de tăieri ilicite şi de păşunatul animalelor. Pe teritoriul rezervaţiei sunt amplasate sonde de exploatare a ţiţeiului, iar concesionarul zăcămintelor petrolifere nu asigură pe deplin respectarea cerinţelor ecologice în zona exploatărilor.