Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Sélectionnez
Hebergement Gastronomie Services Loisirs, Distraction Evenements Transport info Informations utiles Multimedia/Webcam Le plan de la ville Recherche rapide
Mãria Sa, Mãgarul
Theatre, Opera
Teatrul Excelsior
  
  
  

Prezentare generala

Scurtã prezentare Maestrul Ion Lucian a mãrturisit cum s-a nãscut aceastã piesã: "Dupã succesul neegalat al comediei "Cocoºelul neascultãtor" (54 de ani de programare neîntreruptã pe scenele româneºti ºi cele ale altor 8 þãri strãine!), constatând cã personajele cocoºelul, ursuleþul ºi motãnelul, împreunã cu toþi prietenii lor, au devenit eroii dragi ai multor generaþii de spectatori, m-am gândit sã le urmãresc ºotiile ºi isprãvile în noi aventuri. ªi aºa s-a nãscut o nouã comedie cu aceºti eroi ºi cu alte personaje care vor deveni, sunt convins, noi prieteni îndrãgiþi ai copiilor".