Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Sélectionnez
Hebergement Gastronomie Services Loisirs, Distraction Evenements Transport info Informations utiles Multimedia/Webcam Le plan de la ville Recherche rapide
Expoziþie permanentã în Muzeul Colecþiilor de Artã
Exposition
Muzeul Colectiilor de Arta
  
  
  

Prezentare generala

Expoziþie permanentã Arta româneascã este reprezentatã atât prin valoroase piese de artã popularã (icoane pe sticlã sau pe lemn, ceramicã, mobilier, þesãturi din secolele XVIII - XIX), cât ºi prin creaþiile unor artiºti precum Nicolae Grigorescu, ªtefan Luchian, Ioan Andreescu, Jean Al. Steriadi, Francisc Sirato, Gheorghe Petraºcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Darascu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu; sculptura româneascã este reprezentatã de creaþiile lui Oscar Han, Corneliu Medrea, Milita Pãtraºcu ºi Celine Emilian. În colecþiile muzeului se gãsesc ºi lucrãri de artiºti cunoscuþi din ºcolile francezã, italianã ºi olandezã (Camille Pissarro, Bernardo Strozzi, Vincent van Gogh). Patrimoniul de artã decorativã al muzeului reuneºte preþioase piese europene - porþelan, mobilier, alãturi de artã veche egipteanã (vase, statuete, monede), broderii orientale, covoare turceºti ºi de Transilvania din secolele XVII - XIX, ceramicã persanã din secolele XVIII - XIX sau statuete tibetane din bronz si bronz aurit. Deosebit de important este fondul de piese de artã extrem orientalã: sculpturi, cloisonné-uri, precum ºi netzuke-uri din lemn ºi fildes datând din secolele XVIII - XIX.