Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Sélectionnez
Hebergement Gastronomie Services Loisirs, Distraction Evenements Transport info Informations utiles Multimedia/Webcam Le plan de la ville Recherche rapide
Journey to the Center of the Earth
Cinema
Walden Media
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis Ecranizare dupã celebrul roman SF al lui Jules Verne. În timpul unei expediþii ºtiinþifice în Islanda, Trevor Anderson (Brendan Fraser), un om de ºtiinþã vizionar, nepotul sãu Sean (Josh Hutcherson) ºi ghidul lor, frumoasa Hannah (Anita Briem), ramân blocaþi într-o grotã. Singura lor cale de scãpare este de a pãtrunde ºi mai adânc în maruntaiele Pãmântului, în speranþa de a gãsi o altã ieºire. În cãlãtoria lor, ei traverseazã lumi neexplorate ºi întâlnesc creaturi fabuloase : plante mâncãtoare de oameni, piranha gigantici zburãtori, pãsãri de foc ºi dinozauri înficoºãtori din timpuri apuse. Însã un mare pericol - o explozie vulcanicã - îi pândeºte pe cei trei curajoºi aventurieri. Prin urmare, ei trebuie sã gãseascã rapid o cale de a urca la suprafaþã, înainte de a fi prea târziu. Chiar dacã se þipã mult ºi des, filmul are efecte digitale încântãtoare. Tema din "O lume dispãrutã" este amestecatã cu Indiana Jones, iar Fraser are mult din personajul sãu din seria "Mumia". Dacã intraþi în convenþia propusã, vã vor plãcea dinozaurii, cursele contra cronometru, universul paralel, care stã neºtiut, bine ascuns în pântecele pãmântului. Un reuºit film de aventuri.