Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Sélectionnez
Hebergement Gastronomie Services Loisirs, Distraction Evenements Transport info Informations utiles Multimedia/Webcam Le plan de la ville Recherche rapide
Hamlet 2
Cinema
Bona Fide Productions
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis Dana Marschz (Steve Coogan) este un actor ratat devenit profesor de teatru la liceu. Cu lipsuri la departamentul talent, Dana mai are entuziasm ºi pasiune. La muncã însã, în viaþa personalã, cu soþia sa nemulþumitã, precum ºi cu internul lor totul lasã mult de dorit. În Tucson, la liceul AZ`s West Mesa, Dana se vede ca un profesor inspirator. Dar adaptãrile sale dupã filme populare, aºa cum sunt ele interpretate de cei mai buni elevi ai lui nu sunt rãsunãtoare. Când ultima sa producþie - recreerea lui "Erin Brockovich" - este respinsã de criticul de dramã de clasa a 9-a ºi catedra sa e ameninþatã cu închiderea, Dana trebuie sã sape adânc dupã creativitate. Dupã ce-l trec multe transpiraþii, concepe o continuare a piesei shakespeariene "Hamlet", ca muzical extravagant care va desconsidera atât corectitudinea politicã, cât ºi credibilitatea dramaticã!! Adunând ºi incitându-ºi clasa, Dana distribuie o gamã mai largã de elevi, strecurând elevi veniþi la schimb în roluri cheie. Repetiþiile se apropie, obiecþiile oficialilor ºcolii ºi comunitãþii se fac repede auzite, dar perseverentul profesor refuzã sã i se nege libertatea de exprimare artisticã. El primeºte în mod neaºteptat sprijinul avocatei Cricket Feldstein ºi de la actriþa lui preferatã, Elisabeth Shue. Mai presus de orice altceva, crede cu fervoare cã muzicalul sãu trebuie pus în scenã ºi nimic nu-i poate distruge elanul optimist. Revelaþia 2008 de la Festivalul de Film Sundance, "Hamlet 2", este o comedie ireverenþioasã, de un haz nebun.