Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Transport info Useful information Multimedia/Webcam City map Quick search
Meet the Spartans
Movie
New Regency Pictures
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis Regele Leonidas, care are o atracþie neobiºnuitã pentru fizicul bãrbãtesc trebuie sã se uneascã cu cel mai atrãgator ºi cu cel mai respingãtor dintre bãrbaþii spartani pentru a opri invazia persanilor. Filmul parodiazã pelicula graficã "300 - eroii de la Termopile", aproape cadru cu cadru, în maniera deja cunoscutã a seriei "Scary Movie", plus alte trimiteri la vedetele ca Britney Spears. Eroicul Leonidas, înarmat cu lenjerie de piele ºi o capã, conduce un grup de 13 dubioºi, 13! - Spartani pentru a-ºi apãra þinuturile natale de invazia perºilor (printre care se gãsesc Cãlãreþul Fantomã, Rocky Balboa, Transformers ºi un Paris Hilton cocoºat?nimeni nu mai este în siguranþã atunci când Spartanii trebuie sã se confrunte cu cele mai importante simboluri ale culturii pop. În Sparta lui Friedberg ºi Seltzer, bãrbaþii îi salutã pe bãrbaþi cu un sãrut, iar pe femei cu o strângere de mânã specialã. Când mãrºãluiesc spre rãzboi, cei 13 luptãtori þopãie cântând "I Will Survive" (Voi supravieþui). Leonidas se luptã cu un pinguin "picioare-fericite" ; cocoºatul care îi trãdeazã pe spartani se dovedeºte a fi Paris Hilton, iar decorul de la emisiunea "Deal or No Deal" apare în mod misterios, împreunã cu fotomodelele ºi geamantanele lor. Dar ce este aºa de grozav la filmul "300" cã a devenit þinta favoritã a cineaºtilor pentru parodie? "Ne-a plãcut filmul ºi modul în care se leagã de lumea violenþei.", spune Friedberg . "Personajele sunt niºte macho exageraþi - iar filmul este plin de accente homoerotice. Noi am ales toate acele teme care pãreau cã vor avea suficient umor pentru a le exploata într-o parodie." Seltzer dezvoltã ideea: "Persoanjele din `300` se iau foarte în serios. Firea lor lipsitã de umor ne-a oferit mult material pentru a le exploata. In MEET THE SPARTANS (ÎNTÂLNIRE CU SPARTANII) personajele încã se ameninþã foarte serios, dar noi am juxtapus dialogul ºi acþiunea într-un mod care parodiazã filmul original." Nuanþele cu tentã sexualã din filmul "300" apar ºi în MEET THE SPARTANS (ÎNTÂLNIRE CU SPARTANII) ºi mai subtil ºi mai puþin subtil, pornind de la înfãþiºarea personajelor din filmul original pânã la modul în care Seltzer ºi Friedberg inventeazã o tradiþie spartanã de salut cu spatele. Elliott a copiat imaginea filmului original pe cât de mult posibil, evitând designul ºi decorurile folosite peste mãsurã. "Noi am încercat sã pãstrãm decorurile ancorate în realitate ºi sã facem ca râsul sã se datoreze scenariului ºi actorilor", explicã Elliott. "Decorurile ºi locaþiile erau acolo pentru a le oferi un fundal bun, ferm pe care sã lucreze."