Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Transport info Useful information Multimedia/Webcam City map Quick search
Iepuraºul casei
Movie
Happy Madison Productions
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis În aceastã comedie sexy, simpatica Anna Faris (v. "Scary Movie") o întruchipeazã pe Shelley Darlington, un iepuraº Playboy care le învaþã pe câteva studente stângace cum sã cucereascã bãieþii - pentru ca în final sã-ºi dea seama ea însãºi cã ceea ce apreciazã bãieþii cel mai mult sunt calitãþile sufleteºti. Shelley duce o viaþã fãrã griji pânã când este datã afarã din Clubul Playboy. Ea nu are unde sã se ducã, dar soarta o aruncã într-un grup de studente care sunt pe punctul de a-ºi pierde cãminul din campusul universitar, dacã nu vor fi capabile sã atragã noi membri în frãþia lor. Pentru ca ele sã-ºi rezolve problema, Shelley trebuie sã-ºi punã în funcþie tot arsenalul acumulat pe când era playmate pentru a le þine un curs intensiv de machiaj ºi de trucuri menite sã cucereascã bãieþii. Între timp, Shelley învaþã pe propria piele cã are nevoie de ceea ce le distinge pe fete - personalitatea. Când isteþimea face joncþiune cu frumuseþea, ele vor înþelege cã nu mai trebuie sã se prefacã, ci sã fie ele însele. "Ce se întâmplã cu cei care au trãit în lumea iluzorie a Clubului Playboy, unde nu existã decât petreceri ºi distracþii? ªi de ce trebuie sã pãrãseascã ei aceastã lume - îmbãtrânesc sau pur ºi simplu pãºesc într-o altã fazã a vieþii lor?" se întreabã Anna Faris, starul comediei Columbia Pictures, Iepuraºul casei, care o interpreteazã pe tânãra Shelley, un iepuraº care se confruntã exact cu aceastã crizã existenþialã. Scenaristele Kirsten Smith ºi Karen McCullah Lutz - aceleaºi scenariste care au creat ºi hit-ul Legally Blonde - au fost pur ºi simplu incitate de ideea de a lucra cu Faris.