Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Transport info Useful information Multimedia/Webcam City map Quick search
Hrana
Exhibitions
Muzeul Saranului Roman
  
  
  

Prezentare generala

Rânduiala vieþii. Expoziþia permanentã Hrana întâmpinã de la bun început o dificultate. Obiectul propriu-zis alterabil, în permanentã transformare rapidã, îºi pierde identitatea. Durabile sunt doar instrumentele cu care se prepara hrana, se conserva, se transporta etc. În schimb se pot figura sensurile sacrificiale ale hranei, solidaritatea celor care împart aceeaºi hranã, distincþia majorã între vegetal ºi animal. (ªerban Anghelescu)