Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Transport info Useful information Multimedia/Webcam City map Quick search
Expoziþie permanentã în "Muzeul K.H. Zambaccian"
Exhibitions
Muzeul "K.H. Zambaccian"
  
  
  

Prezentare generala

Expoziþie permanentã Colecþia se distinge în special prin calitatea deosebitã a lucrãrilor de artã româneascã. Acestea oferã o imagine sinteticã a evoluþiei artei româneºti, din a doua jumãtate a secolului XIX pînã la mijlocul secolului urmãtor. În patrimoniul muzeului se aflã picturi semnate de Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, ªtefan Luchian, Jean Al. Steriadi, Gheorghe Petraºcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Darascu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Horia Damian, Alexandru Padina, Ion Tuculescu. Deºi restrânsã, selecþia de sculpturã include lucrãri ale unor mari maeºtri: Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Corneliu Medrea, Ion Jalea, Constantin Brâncuºi. Colecþia cuprinde de asemenea 19 lucrãri de reputaþi pictori francezi: Delacroix, Corot, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Bonnard, Utrillo, Marquet, Matisse.