Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Multimedia/Webcam City map Useful information Quick search
"Sate contemporane din România - deschideri spre Europa"
Exhibitions
Muzeul de Etnografie Brasov
  
  
  

Prezentare generala

Expoziþia este rezultatul cercetãrilor de teren întreprinse între anii 2006-2007 în localitãþile: Mândra, ªercaia, Hãlmeag ºi ªona, în cadrul proiectului cu acelaºi titlu. Obiectivele proiectului au fost: consemnarea valorilor identitare ale mediului rural care îºi modificã configuraþia actualã ºi datoritã construirii autostrãzii Braºov-Borº; de asemenea s-a urmãrit identificarea valorilor patrimoniale în vederea protejãrii ºi tezaurizãrii lor.