Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Multimedia/Webcam City map Useful information Quick search
Expoziþia "Cetatea Braºovului ºi fortificaþiile din Þara Bârsei"
Exhibitions
Muzeul Judetean de Istorie Brasov
  0268 472 368
  
  

Prezentare generala

În expoziþia permanentã Cetatea Braºovului ºi fortificaþiile din Þara Bârsei, sunt expuse obiecte medievale de apãrare, produse ale breslei þesãtorilor, iar în sala armelor se aflã o machetã a Braºovului medieval, realizatã în 1896 de profesorul Friedrich Herman, o machetã a Scheiului.