Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Multimedia/Webcam City map Useful information Quick search
Expoziþia Braºov - Istorie, Culturã, Civilizaþie
Exhibitions
Muzeul judetean de Istorie Brasov
  0268 472 363
  
  

Prezentare generala

"BRAªOV – ISTORIE, CULTURÃ, CIVILIZAÞIE" LA CASA SFATULUI Clãdirea Casei Sfatului adãposteºte expoziþia permanentã a Muzeului Judeþean de Istorie Braºov: "Braºovul – istorie, culturã, civilizaþie". La subsol se aflã expoziþia de arheologie, în cele douã sãli fiind prezentate Paleoliticul, Neoliticul, Epoca Bronzului, Epoca Fierului ºi Epoca Romanã. Parterul ºi etajul prezintã istoria Braºovului, de la prima atestare documentarã a acestuia în anul 1235, pânã la începutul secolului al XIX-lea. În cele nouã sãli de expoziþie de la parter sunt prezentate: dezvoltarea urbanisticã a cetãþii, activitãþile breslelor braºovene în sec. XV – XVII, activitatea comercialã. La etaj expoziþia prezintã dezvoltarea culturalã a Braºovului, dezvoltarea din punct de vedere economic, începuturile presei braºovene, dezvoltarea industrialã a oraºului ºi Braºovul ca centru al miºcãrii pentru unitatea naþionalã a tuturor românilor.