Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Multimedia/Webcam City map Useful information Quick search
Expoziþia - Patrimoniul textil
Exhibitions
Muzeul de Etnografie Brasov
  0268 476 243
  
  

Prezentare generala

PATRIMONIUL TEXTIL Expoziþia permanentã îºi propune sã actualizeze discursul muzeal, încercând sã apropie universul tradiþional rural indeosebi, de societatea informaþionalã de astãzi care pare sã se inspire din semiotica acestui univers "apus" ºi "uitat". Titlul generos al expoziþiei, Patrimoniul Textil oferã prilejul unei inedite interpretãri etnologice moderne aplicatã acestei lumi sensibile, tactile ºi vizuale, reuºind sã descifreze sensul þesãturilor, amploarea lor, limitele, motivele decorative, diferenþa contexturilor, efect al tehnologiilor diverse ºi a cunoºtinþelor profesionale transmise din generaþie în generaþie.