Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Multimedia/Webcam City map Useful information Quick search
Artã decorativã europeanã ºi orientalã
Exhibitions
Muzeul de Arta
  0268 477 286
  
  

Prezentare generala

La subsolul muzeului este amenajatã expoziþia de Artã Decorativã Europeanã ºi Orientalã, ce înfãþiºeazã vizitatorilor piese de porþelan ºi sticlãrie produse în vestitele manufacturi de la: Meissen, Delft, Sevres, Capo di Monte, Murano ºi atelierele din þara.