Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Select the destination
Accommodation Gastronomy Services Free time, Entertainment Events Informatii oras Multimedia/Webcam City map

Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 23053
Email: info@primariastefanvoda.md

 Lista şi telefoanele de contact

ale funcţionarilor publici, conducătorilor serviciilor, întreprinderilor municipale, instituţiilor publice, asociaţiilor obşteşti şi persoanelor ce efectuează deservirea tehnică din cadrul Primăriei oraşului Ştefan Vodă

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Funcţia deţinută

Telefon

serviciu

Telefon

domiciliu

1.

  ANGHEL Gheorghe

Primarul oraşului

2-30-53

2-28-43

mob. 079701635

2.

  MOLOMAN Sergiu

Viceprimarul oraşului

2-21-53

2-43-27 069867333

3.

  GODIAC Vasile

Viceprimarul oraşului

2-20-23

2-24-65

069818545

4.

  DERIUGHIN Galina

Secretarul Consiliului orăşenesc

2-30-52

2-21-57

068256527

5.

  OSADCEAIA Agrepina

Contabil-şef

2-21-39

  2-34-57

6.

  GHERMAN Maria

Contabil-şef adjunct

2-51-99

  2-83-56

7.

  ZMEU Varsanovie

Specialist pentru reglementarea regimului funciar

2-53-90

2-22-49 069233303

8.

CUCLENCO Mircea

Perceptor fiscal

2-53-90

2-36-21069362527

9.

BARCARI Ecaterina

Perceptor fiscal

2-53-90

2-34-86

10.

LUCHIANOV Dumitru

Specialist în problemele de arhitectură, construcţii, gospodărie comununală şi drumuri

2-20-23

2-23-63 067162518

11.

UŢA Valentina

Specialist în relaţii cu publicul

2-23-96

067141964

12.

BRAGARENCO  Iuliana

Specialist în probleme de planificare

2-51-78

 

13.

 DEMIANOV Petru

Specialist pe problemele tineretului şi sportului

2-23-99

2-48-62

92-3-14

14.

 AGACHI Maria

Specialist în probleme ce ţin de recrutare şi încorporare

2-23-99

2-21-52

15

 MUNTEAN Galina

Secretar-dactilograf

2-30-53

2-45-24

069284200

16.

 BATÎR Tatiana

contabil

2-51-78

2-31-90

17.

 GHIDIRIM Svetlana

Contabil-casier

2-53-91

2-38-38

18.

 GÎNCUL Vera

contabil

2-51-99

2-38-01

19.

 CREŢU Svetlana

contabil

2-51-99

2-49-15

20.

 NASALISCAIA Ana

contabil

2-51-78

2-21-69

21.

 ANTOŞEL Vera

contabil

2-51-78

2-34-87

22.

 CERNEAVSCHI Ludmila

Maistru, serviciul de amenajare

2-51-24

2-39-53

069889564

23.

 LUNGU Ion

Pădurar

2-23-99

069295216

24.

 CEBAN Grigore

Electrician

2-23-99

2-38-18

25.

 DANILĂ Nicolae

Director Î.M. “Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”

2-43-28

2-25-35

069242818

2-27-91 (anticamera)

26.

 POPA Vladimir

Director Î.M. „Reţele Termice Ştefan Vodă”

2-33-66

2-48-76

Mob.079404565

27.

 IAŞINSCHI Ana

Directorul grădiniţei de copii nr. 2 „Licurici”

2-33-01

2-32-14

28.

 VLASOV Dora

Directorul grădiniţei de copii nr. 3 „Alionuşca”

2-22-72

2-49-09

29.

 TESLARU Veronica

Directorul Şcolii primare „Grigore Vieru”

2-36-04

2-27-24

30.

 CRECIUN Maria

Directorul Liceului teoretic „Ştefan Vodă”

2-00-65

2-43-13

31.

 DEREZA Ludmila

Directorul Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir”

2-32-21

2-27-84

32.

 ROMANCIUC Oleg

Directorul Casei orăşeneşti de cultură

2-33-09

2-25-50

33.

 MUSTEAŢĂ Galina

Directorul Bibliotecii publice orăşeneşti

2-30-25

2-44-85

34.

 BANARI Iulia

Directorul Bibliotecii orăşeneşti pentru copii

2-51-27

2-47-98

35.

 PROCOPENCO Lilia

Asistent social

2-51-24

2-50-60

069368951

36.

 CARAMAN Ion

Şef secţie poliţie orăşenească

2-26-55

069931932

37.

 TOMOV Mihail

Preşedintele Asociaţiei orăşeneşti a veteranilor

2-52-41

2-42-21