Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Transport Info Pracktische Info Multimedia/Webcam Stadtkarte Schnellsuche
Romeo ºi Julieta
Theatre, Oper
Teatrul Nottara
  
  
  

Prezentare generala

Scurtã prezentare "Începem sã uitãm ce simþeam la primul sãrut, cum eram la prima întâlnire. Începem sã uitãm cum doream atât de tare pe cineva, încât îl aºteptãm ore întregi sã vinã. Începem sã uitãm cum e sã te doarã orele care mai trebuie sã treacã, pânã sã o vezi. Începem sã uitãm cum e sã nu-þi pese de nimic în afarã de ea. Începem sã uitãm cum eram doi. Sau... am ºtiut vreodatã" Ioan Cãrmãzan "Romeo ºi Julieta suntem noi. Noi care vrem sã schimbãm lumea. Noi care ºtim cã dacã n-o vom face, e pãcat. Noi care avem încredere cã e posibil. Noi care suntem liberi sã iubim. Romeo ºi Julieta sunt adevãrul nostru. ªi sunt lumina noastrã. ªi sunt speranþa noastrã pentru totdeauna. ªi sunt doi. Romeo ºi Julieta suntem noi. Atunci când nu ne este fricã." Antoaneta Cojocaru.