Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Transport Info Pracktische Info Multimedia/Webcam Stadtkarte Schnellsuche
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Kino
Walt Disney Pictures
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis ªifonierul a dispãrut... Vrãjitoarea Albã a murit... Iar pe Aslan nu l-a mai vãzut nimeni, de mai bine de o mie de ani. Acum, Peter, Susan, Edmund ºi Lucy Pevensie sunt chemaþi din nou în Narnia (aduºi prin magie din Anglia epocii celui de-al doilea rãzboi mondial), pentru a gãsi o lume cu totul diferitã, în care un nou duºman îi pândeºte pe câmpul de luptã, iar fãpturile blajine ale acestui tãrâm sunt la un pas de dispariþia totalã. Ei pornesc într-o nouã aventurã periculoasã, punându-ºi încã o datã la încercare credinþa ºi curajul. La un an dupã incredibilele evenimente din "ªifonierul, leul ºi vrãjitoarea", foºtii regi ºi regine ale Narniei se întorc din nou în acest regat îndepãrtat, unde descoperã cã au trecut mai bine de 1 300 de ani în termeni narnieni. În lipsa lor, Vremea de Aur a Narniei s-a stins, devenind o simplã legendã. Animalele magice, vorbitoare, ºi fãpturile mitice ale acestui þinut abia dacã au supravieþuit în poveºtile telmarnienilor, o rasã de oameni condusã de nemilosul Rege Miraz. Puternicul leu Aslan nu a mai fost vãzut de o mie de ani. Cei patru fraþi au fost aduºi în Narnia de Caspian, tânãrul moºtenitor al tronului telmarnian, care vrea sã îl înfrunte pe maleficul sãu unchi Miraz. Ajutaþi de un pitic curajos, pe nume Trumpkin; un ºoricel vorbitor îndrãzneþ, numit Reepicheep, ºi un Pitic Negru pe nume Nikabrik, care nu are încredere în nimeni, ei îi conduc pe narnieni într-o luptã remarcabilã, pentru a readuce la viaþã magia ºi gloria acestui þinut. Walt Disney Studios ºi Walden Media prezintã "Cronicile din Narnia: Prinþul Caspian", al doilea film artistic bazat pe îndrãgita serie de romane clasice scrise de C.S. Lewis. Filmul continuã povestea spectaculoasã începutã cu filmul premiat cu Oscar lansat în 2005, "Cronicile din Narnia: ªifonierul, leul ºi vrãjitoarea", care a adus încasãri de peste 745 milioane de dolari în cinematografe, la nivel mondial, devenind astfel unul dintre cele mai de succes filme realizate vreodatã ºi unul dintre cele mai mari succese din analele Studiourilor Walt Disney. Povestea se contureazã încã o datã nu numai cu ajutorul distribuþiei "umane", ci ºi a unei întregi galerii de fãpturi originale, aduse pe marele ecran prin eforturile echipei de animaþie pe computer, sub supravegherea lui Dean Wright, nominalizat la Oscar ("The Lord of the Rings: The Return of the King," "Titanic").