Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Transport Info Pracktische Info Multimedia/Webcam Stadtkarte Schnellsuche
Dincolo de America
Kino
Paradox Film
  
  
  

Prezentare generala

Sinopsis Seducãtoarea scriitoare dizidentã Milena povesteºte în cea mai recentã carte despre sinuciderea unui marinar pe puntea vasului care urma sã-l ducã în America, dupã ce aflase cã prietena lui fusese violatã de alþi marinari. Volumul subversiv, cu titlul exact ca ºi filmul, este confiscat din librãrii. Acuzatã cã încearcã sã corupã minþile cititorilor, împingându-i la evadarea din sistem prin sinucidere, Milena este decãzutã din calitatea de scriitor ºi repartizatã, ca zidar, pe un ºantier de reeducare. În disperare de cauzã, ea îi cere ajutor fostului ei iubit Ian, profesor de francezã ºi director de ºcoalã, cu legãturi misterioase direct la Cabinetul 1 al dictaturii. Ian sfideazã ordinele ºi o angajeazã pe Milena ca profesoarã. În schimb, ea acceptã sã reia relaþia lor mai veche, întreruptã din cauza sexualitãþii lui dominatoare. Toatã lumea - inclusiv ºeful Poliþiei Secrete, perfidul colonel Marcus, care o urmãreºte pe Milena ca o umbrã, îºi pune aceeaºi obsesivã întrebare: de ce s-a sinucis marinarul din carte. La insistenþele prietenilor ei actori, între care se distinge Edgar, Milena începe sã traducã textul cãrþii în englezã, sperând sã-l scoatã clandestin din þarã ºi sã-l publice în Statele Unite. Respingând avansurile lui Stan, vicios vânãtor de fuste ºi ºef al ªantierului Sãlii Congreselor din vecinãtatea ºcolii, Milena are, în acelaºi timp, un admirator frenetic în tânãrul Manu, poreclit Visãtoru`, un personaj naiv, dar rebel ºi impulsiv, zidar pe acelaºi ºantier. Deºi conºtient cã nu face parte din lumea Milenei, Manu este îndrãgostit de ea fãrã speranþã ºi încearcã sã-i capteze atenþia cu o falsã tentativã de sinucidere, imitaþie a sinuciderii marinarului din carte. Ca urmare, Milena este arestatã pentru o aºa-zisã instigare la sabotaj. Filmul deruleazã douã poveºti dramatice de dragoste în anii cei mai dificili ai unui regim totalitar, când dragostea ºi libertatea se plãteau la fel de scump. Un thriller psihologic, cu inserþii erotice care includ atât sentimentul cel mai genuin, cât ºi sexualismul cel mai cinic - ca arhetipuri codificate ale unei societãþi închise, coercitive, dictatoriale. Canavaua epicã este de basm modern, pe o variaþiune a temei Pygmalion ºi Galateea cu roluri inversate, desfãºuratã într-un spaþiu concentraþionar. Un fel de "Casablanca" est-european, în care povestea de dragoste, fundament al pãstrãrii identitãþii umane, înfruntã un regim opresiv.